DİJİTAL AKTİVİZM

Mehmet PİŞKİN

Sansüre Sansür Hareketi

mehmetpiskin__AT__gmail.com


Anahtar kelimeler: dijital aktivizm, internet, ağlar, bilgi teknolojileri, sivil inisiyatif


Özet:

Bu çalışma, dünyada internetle birlikte yaygınlaşan ağ kültürünün bir yansıması olarak gelişen dijital aktivizm kavramını, dijital eylemlerin niteliklerini, kullanılan yöntemleri ve geleneksel aktivizm ile ilişkisini, güncel küresel örnekler ve Türkiye’de internet sansürü ve sansür uygulamalarına karşı yürütülen dijital aktivizm niteliğindeki çalışmalar üzerinden inceleyen bir araştırmadır