YENİ MEDYADA ALTERNATİF EMEK VE ÖRGÜTLENME DİNAMİKLERİ

Asli Telli AYDEMİR Erkan SAKA

Istanbul Sehir University Istanbul Bilgi University

aslitelli__AT__sehir.edu.tr sakaerka__AT__gmail.com


Ali Riza KELES Elvan DEMİRCİOGLU

Alternatif Bilisim Tez-koop 5 no'lu sube


Anahtar kelimeler: yeni medya, emek, örgütlenme, e-sendikaÖzet:

EMO’na üye Bilgisayar Mühendisleri’nin 483 bilişim çalışanıyla gerçekleştirdiği çevrimiçi anket çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor (Yücesan Özdemir, 2009). İşsiz kalma riskinin baskı aracı haline geldiği Türkiye’de, yeni iletişim teknolojileri, özellikle internet; örgütlenme, sanal protestolar, bilgilendirme, iletişim, mücadele kanalı oluşturulması ve bunların kamuyla paylaşılması için önemli bir kamusal alan. Maddi olmayan emek-yoğun olarak çalışan bilişimciler kendilerini emekçi olarak görmedikleri gibi, örgütlenme pratiklerinden de çok uzaktalar. Oysa sanayi sonrası toplumlarda beyaz yakalılardan entelektüel ve duygulanımsal emeğin idealize formatları beklenirken, mavi yakalılar da jenerik emek kalıplarında hapsolmakta.

Acaba beyaz yakalılar için örgütlenmenin başladığı yer futbol, bittiği yer gerçekten Facebook mu? Yoksa Uni-Global gibi ulus-aşırı sendikacılık örnekleri ve Second Life platformu üzerinden sanal grev yapan IBM çalışanları mı gündemi oluşturuyor? Bu sorular ışığında, TR’de yeni yapılanan net kültürünü sorgulamak ve Kaliforniya modelini* bir örgütlenme alternatif olarak önermek niyetindeyiz.