İNTERNET ÜZERİNDE ÖZELLİK TABANLI ŞİFRELEME KULLANAN BİR DOSYA SAKLAMA ORTAMI ÖNERİSİ

Tugkan TUGLULAR Gürcan GERÇEK

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

tugkantuglular__AT__iyte.edu.tr gurcangercek__AT__iyte.edu.tr


Uras TOS

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

urastos__AT__iyte.edu.tr


Anahtar kelimeler: Dosya Saklama Ortamları, Erişim Denetimi, Özellik Tabanlı Şifreleme


Özet:

Gizli ve hassas bilgi saklayan dosyaların güvenliği, bilgi güvenliğinin önemli hedeflerinden biridir. Bu bildiri, özellik tabanlı şifreli dosyaların saklandığı merkezi dosya sunucusuna İnternet üzerinden denetimli erişim için bir yaklaşım önermektedir. Merkezi dosya sunucusu olarak adlandırılan mimari aslında üç sunucudan oluşur; oturum sunucusu, dosya sunucusu ve yönlendirme sunucusu. Oturum açma/kapama ve dosya yükleme/indirme işlemlerini yürüten bir istemci uygulama da mimarinin tümleşik bir parçasıdır. Özellik tabanlı şifreleme ve şifre çözme fonksiyonları istemci tarafından gerçekleştirilen işlemlere gömülmüştür. Çalışma, önerilen mimarinin yazılım bileşenlerinin uygulamasından elde edilen deneysel verileri içermektedir.