AVRUPA ÇEVRİMİÇİ ÇOCUKLAR (EU KİDS ONLİNE) PROJESİ TÜRKİYE BULGULARI


Kürşat ÇAĞİLTAY Christine OGAN Duygu KAŞIKÇI

ODTÜ Indiana Üniversitesi ODTÜ

kursat__AT__metu.edu.tr ogan__AT__indiana.edu kduygu__AT__metu.edu.tr


Türkan KARAKUŞ Engin KURŞUN

ODTÜ ODTÜ

karakus__AT__metu.edu.tr ekursun__AT__metu.edu.tr


Anahtar kelimeler: eukids online, güvenli internet, çocuklar


Özet:


EU Kids Online araştırması için Mayıs- Haziran 2010 döneminde, Türkiye çapında kentsel ve kırsal bölgelerde, seçkisiz tabaka yöntemiyle seçilen 9-16 yaş arası 1018 çocuk ve ebeveynlerinden bir tanesi ile evlerinde yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Bu araştırmaya katılan tüm çocuklar İnternet’i kullanmakta olup, %40’ı kendi bilgisayar veya dizüstü bilgisayarına sahip ve diğer %39’u bilgisayarını diğer aile fertleri ile paylaşıyor olmasına rağmen, ebeveynlerin sadece %29’u İnternet’i kullanmaktadır. Erkek ve kadın ebeveynlerin İnternet kullanım oranları arasında oldukça büyük bir fark vardır; erkeklerin %49’u ve kadınların sadece %24’ü İnterneti kullanmaktadır. Böyle büyük bir fark diğer Avrupa ülkelerinde bulunmamaktadır; erkeklerin %87’si ve kadınların %82’si İnternet kullanıcısıdır.
Bu oturumda proje çıktıları detaylı olarak tartışılacaktır.