"YENİ MEDYA; YENİ FİRSATLAR YENİ MESLEKLER" PANELİ

İsmail Hakkı POLAT

Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü

ismail.polat__AT__khas.edu.tr


Dr. Murat AKSER

Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü

murat.akser__AT__khas.edu.tr


Mithat BEREKET

Pusula Haber programı

Mithatb__AT__pusula.tv


Anahtar kelimeler: Yeni Medya; Yeni Firsatlar, Yeni Meslekler


Anahtar kelimeler: Yeni Medya; Yeni Firsatlar, Yeni Meslekler


Özet:

Bu panelde bilgi, iletişim ve medya sektörlerinin yakınlaşması sonucu oluşan ve Yeni Medya adi verilen yeni iletişim ortamının dinamikleri ve bunun sosyal, ekonomik ve kültürel etkileri ele alınacaktır. Yeni Medya’nın temel özelliklerinden yola çıkarak ortaya çıkan fırsatların da tartışılacağı panelde, bu ortamın üzerinde kurulan yeni mesleklerden örnekler de verilecektir.