UZAKTAN EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU

Ali Ekrem ÖZKUL Serkan ORCAN Mustafa AKGÜL Alper CİHAN
YÖK/Anadolu Üniversitesi Ulakbim Bilkent Ü. İstanbul Ü.

alieozkul__AT__gmail.com


Kürşat ÇAĞILTAY C.Hakan AYDIN Aydın KOLAT

ODTÜ Anadolu Ü. TBV


Anahtar kelimeler: uzaktan egitim, e-learning, universite


Özet:


Bu çalışma grubunda uzaktan eğitim uygulamaları çok boyutlu ( altyapı,
mevzuat, içerik, kalite, insan kaynakları, vb.) ele alınarak karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri tartışılacaktır.

Katılım:


Uzaktan eğitim programı sunan üniversitelerin (yaklaşık 40 üniv.) konuyla ilgili üst düzey yöneticileri ile uzaktan eğitim birimi yetkililerinin katılması konusunda YÖK tarafından çağrıda bulunulacaktır.

Ali Ekrem Özkul (YÖK) l: Uzaktan Eğitimde Mevcut Durum ve Sorunlar (Moderatör)
Uzaktan eğitim programlarının nicelik ve nitelik olarak değerlendirilmesi, sorunlar, beklentiler.

Mustafa Akgül (Bilkent Üniv.): İnternet Dünyasında Uzaktan Eğitimin Geleceği
Internet’teki gelişmelerin eğitim kurumlarına yansımasının değerlendirilmesi, yaşam boyu öğrenme

Serkan Orcan (ULAKBİM ): Uzaktan Eğitim Altyapısı ve Etkin Kullanımı
Uzaktan eğitim ihtiyaçları açısından altyapısının diğer değerlendirilmesi ve etkin kullanımı konusunda öneriler


Alper Cihan (İstanbul Üniv.): Uzaktan Eğitimde Mali Hususlar
Uzaktan eğitim için gerekli olan mali kaynakların temini kullanılması konusundaki mevzuat

Aydın Kolat (TBV): Uzaktan Eğitim ve Enformatik Bölümleri
Enformatik bölümlerinin teknolojinin eğitime entegrasyonu ve uzaktan eğitimdeki rolleri

C. Hakan Aydın (Anadolu Üniv.): Uzaktan Eğitimde İnsan Kaynakları Gelişimi
Uzaktan eğitimin uygulanmaya teknolojinin eğitime entegrasyonu için yansımasında gerekli insan kaynakları ve yetiştirilmesi,

Kürşat Çağıltay (ODTÜ): Açık Öğrenme Kaynakları ve Uzaktan Eğitim
Açık Öğrenme Kaynaklarının uzaktan eğitim bütünleşmesi