ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMDE İNTERNET KULLANIMI: ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Özlem BAYRAM Feryal TURAN

Ankara Üniversitesi Ankara Üniversitesi

ozlembayr__AT__gmail.com feryalturan__AT__yahoo.com


Anahtar kelimeler: internet kullanımı, eğitimÖzet:

Çalışmada, üniversite öğrencilerinin bilgi edinme faaliyetlerinde internet ve kütüphane kullanımı ile ilgili düşünce ve davranışlarını ortaya koymak amacıyla Ankara Üniversitesi örneğinde uygulamalı bir çalışma gerçekleştirilmiştir. İnternetin eğitimde hangi amaçla, ne sıklıkta, nasıl ve hangi araçlarla kullanılmakta olduğu araştırılmıştır. Buna bağlı olarak eğitim ve bilgi edinmede internetin yeri birçok faktörle ilişkili olarak açıklanmaya çalışılmıştır. Bu araştırmada, Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi ile Veteriner ve Eczacılık Fakülteleri’nde öğrenci olan 250 kişi ile görüşülmüştür. Araştırmaya yönelik çeşitli istatistiksel analizler yapılarak varılan sonuçlar bildiride sunulacaktır.