WEB UYGULAMALARI İÇİN ÖZGÜR YAZILIM LİSANSLARI

Hakan UYGUN

LKD/Uygun Teknoloji

hakan.uygun__AT__uygunteknoloji.com


Anahtar kelimeler: özgür yazılım, lisans, fikri haklar, web teknolojileri


Özet:

Web uygulamalarında kullanılabilecek özgür yazılım ve içerik lisanslarının tanıtımı ve bunların bir birleri ile olan ilişkileri incelenecek.