LKD KENDİ İLACINI KULLANIYOR: TUXWEET, TRACK, WİKİ ...

Emre ERYILMAZ Adil Güneş AKBAŞ

LKD LKD

emre.eryilmaz__AT__linux.org.tr adil.akbas__AT__linux.org.tr


Anahtar kelimeler: özgür yazılım, STK, linux, LKD


Özet:

Linux Kullanııcları Derneği Türkiye'de Özgür Yazılımların bayraktarlığını yapıyor. LKD'nin fiziki bir merkezi yok. Üyeleri ve Yönetim Kurulu üyeleri farklı şehirlerde. LKD çeşitli özgür yazılımları kullanarak, hem kendi yönetimi, hem üye yönetimi hem de kamuoyu ile ilişkilerini yönetiyor. Bu konuşmada, başta LKD'nin sosyal ağı Tuxweet, iş takip sistemi Track, ve kullanılan Wiki, Mailman, Wordpress gibi yazılımların kısa bir tanıtımı ve etkileşimi anlatılacaktır.