TERSKOD MÜHENDİSLİĞİ:"WEB TABANLI FLASH OYUNLARIN ZAAFİYET YÖNÜNDEN İNCELENMESİ"

R. Engür PİŞİRİCİ Bora ÖZTÜRK

Bağımsız Araştırmacı Topluluğu Bağımsız Araştırmacı Topluluğu

engur__AT__uzay.eu bozturk__AT__uzay.eu


Anahtar kelimeler: RCE,TersKod Mühendisliği, WEB, Flash, ActionScript, AVM, Oyun, Ödül


Özet:

Günümüzde, gittikçe yaygınlaşan web tabanlı flash oyunları, zaafiyet yönünden incelenmeleri gerekmektedir. Bu sunumda, bu incelemenin nasıl yapılacağı, nelere dikkat edileceği ve son olarak da, bir oyun tasarlarken hangi noktaları göz önünde tutmak gerekliliğini irdelenecektir.