ÜNİVERSİTE YURTLARININ AĞ ALTYAPISI TASARIMI

Gökhan AKIN Çağla AYVAZOĞLU Oğul ÇELİKSOYDAN

İTÜ/BİDB İTÜ/BİDB İTÜ/BİDB

akingok__AT__itu.edu.tr ayvazogluc__AT__itu.edu.tr celiksoydan__AT__itu.edu.tr


Anahtar kelimeler: Üniversite Yurtları, Yurt Ağları, Ağ Kullanım Politikası


Özet:

İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı on yılı aşkın bir süredir, üniversite yurtlarına İnternet hizmeti vermektedir. İTÜ'de halen 3000 kullanıcının üzerinde öğrenci internet hizmetinden faydalanmaktadır. Bildiri dâhilinde üniversite yurtlarına verilen Internet hizmetinin kullanım politikasının oluşturulması, ağ tasarımın yapılması, güvenliğin sağlanması ve yönetimi sırasında karşılaşılan sorunlar anlatılmaktadır.