802.11 ÖRGÜ (MESH) AĞ MİMARİLERİ

Gökhan AKIN Mehmet Burak UYSAL

İTÜ/BİDB İTÜ/BİDB

akingok__AT__itu.edu.tr uysalmeh__AT__itu.edu.tr


Anahtar kelimeler: Örgü, Mesh, 802.11s, HWMP


Özet:

802.11 ağlarda Örgü (Mesh) teknolojileri kullanılarak daha geniş alan da ve daha kolay tasarlanabilen altyapılar oluşturulabilmektedir. Bildiri, örgü ağlarını anlatan IEEE 802.11s protokolünü, 802.11 örgü ağlarında en iyi yol seçimini ve örgü ağ güvenliğini sağlayan teknolojileri anlatmaktadır.