EĞİTİMDE BİLİRKİŞİ UYGULAMASI

Can GURSES

Arages Araştırma Geliştirme Sistemleri ve Bilişim Hizmetleri Tic. Ltd.

can.gurses__AT__arages.com.tr


Ş. Kürşat AKER

Feza Gürsey Enstitüsü

kursataker__AT__gmail.com


Anahtar kelimeler: Bilirkişi, Knowledge Space Theory, Uzaktan Öğretim, E-Eğitim


Özet:

Bilirkişi Projesi, literatürde Knowledge Space Theory olarak adlandırılan 1980’lerde Jean Claude Falmagne ve Jean Paul Doignon adlı matematikçiler tarafından temelleri atılmış Matematiksel-Bilişsel teorinin eğitim alanına yapılan bir uygulamasıdır. Bilirkişi, öncelikle herhangi bir konunun öğrenilmesini modellemekte ve kullanıcılara web tabanlı bir teknoloji vasıtasıyla, öğrenmek istedikleri konuda kendilerine uygun kişiselleştirilmiş bir öğrenme yolu belirlemektir. Bu yazıda Knowledge Space Theory hakkında kısa bir açıklama ve Eğitimde Bilirkişi Uygulaması hakkında genel bilgiler bulunmaktadır.