BİLGİ TARLASINDA MAYIN TEMİZLİĞİ: BİLİŞİM İNNOVASYONUNDA DEMOKRATİKLEŞME VE AÇIK İNNOVASYONUN GELİŞİMİ

Mehmet GENÇER

İstanbul Bilgi University

mgencer__AT__cs.bilgi.edu.tr


Anahtar kelimeler: Yazılım Lisansları, Kamu Lisansı, Demokratik İnnovasyon
İnnovasyon şirketlerin içine kapalı gerçekleştirdiği bir faaliyet olmaktan çıkıp gitgide daha fazla stratejik işbirliğine dayalı hale geliyor. Bu süreçte teknoloji patentleri ve yazılım lisanslarının bir bilgi alanında işbirliğinin ve kollektif faaliyetin önünü kesen etkileri rahatsızlık konusu olmaktadır. Bu çalışmada yazılım alanında ve bilişimin diğer sektörlerinde görünür olan kamusal alanda işbirliğine ve bu işbirliğinin altyapısında kullanılan kamu lisanslarına dayalı demokratik innovasyon modelinin gelişimi ele alınmaktadır.