IPTV VE TELİF HAKLARI

Serpil KARLIDAĞ

Başkent Üniversitesi

skarli__AT__baskent.edu.tr


Anahtar kelimeler: IPTV, Copyrights, WIPO, EUCD, FSEK, DRM, Notice and Takedown


Özet:

Bu çalışmada dünyadaki gelişmelere koşut olarak Türkiye’de gerçekleştirilen telif hakkı değişiklikleri IPTV bağlamında ele alınmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde, IPTV’de yer alan oyuncularla ilgili hak sorunlarının önemine değinilmiş, daha sonra uluslar arası anlaşmalarla yapılan değişikliklerin ulusal yasalarda yer almasıyla hak sahipleri ve kamu yararı arasında bozulan dengeye dikkat çekilmiştir. Özel çıkarlar ile kamu yararı arasındaki gerilimi dengeleyen telif hakkı araçları sayısal haklar yönetimi (DRM) ile geçersiz hale getirilirken, “uyar-kaldır” sistemi ile pek çok site kapatılabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, kapsam ve süresi artırılan telif haklarının hem eser sahiplerini, hem de kullanıcıları olumsuz etkilediği gerçeğinden hareketle, IPTV işletimcilerinin telif hakları konusunda dikkatli olmalarını önermektir.