XV. Türkiye'de İnternet KonferansıKabul Edilen Bildiri, Panel, Çalışma Grubu ve Seminer Listesi

ID

Bildiri Başlığı

Başvuran Yazar

Dosya

3

Günümüzde Online Pazarlama

Mustafa İçil

4

İnternet Deneyiminin E-öğrenme Tutumlarına Etkisi

Hasan ÖZGÜR

(141KB)

5

Bulut Bilişim ve Yeni Nesil Kamu Hizmetleri

D. Cenk Erdil

6

Avrupa Birliği Güvenli İnternet Programı

Yüksel SAMAST

7

Öğrencilerin Eğitimde İnternet Kullanımı: Ankara Üniversitesi Örneği

Özlem Bayram

(21KB)

8

Bilgi Tarlasında Mayın Temizliği: Bilişim İnnovasyonunda Demokratikleşme ve Açık İnnovasyonun Gelişimi

Mehmet Gençer

(158KB)

9

IPTV ve Telif Hakları

Serpil Karlıdağ

(137KB)

10

Sosyal Ağların Eğitim Amaçlı Kullanımı

Yasemin Gülbahar

(107KB)

11

İnternet alan adı uyuşmazlıkları ve çözüm yolları

Dilek ÜSTÜN EKDİAL

(1.2MB)

12

Online İtibar Yönetimi ve Sosyal Medya

Orhan SAMAST

13

Hayat Bilgisi Veritabanı Kullanılarak Otomatik Cümle Üretimi

Mehmet Fatih Amasyalı

(173KB)

14

Nefret Söylemi ve Yeni Medya (Panel: Yeni Medyada Nefret Söylemi)

Tuğrul Çomu

(28KB)

15

Nefret Söyleminin Yeni Medya Ortamında Dolaşıma Girmesi ve Türetilmesi (Panel: Yeni Medyada Nefret Söylemi)

Tuğrul Çomu

(27KB)

16

Netsosyal: Ağlara Takılan Sosyalliğimiz

Ahmet Baytak

(1.2MB)

17

Okur Yorumlarında Üretilen Nefret Söylemi (Panel: Yeni Medyada Nefret Söylemi)

Tuğrul Çomu

(27KB)

18

Facebook’ta Nefret Söyleminin Üretilmesi ve Dolaşıma Sokulması (Panel: Yeni Medyada Nefret Söylemi)

Tuğrul Çomu

(30KB)

19

Video Paylaşım Ağlarında Üretilen Nefret Söylemi (Panel: Yeni Medyada Nefret Söylemi)

Tuğrul Çomu

(26KB)

20

SOSYAL AĞLAR ANALİZİ İLE BİLİMSEL ÇEVRENİN AĞ YAPISININ ÇÖZÜMLENMESİ: NANOTEKNOLOJI TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Hamid Derviş

(30KB)

21

Dijital Oyunlarda Cinsiyetçilik (Panel: Yeni Medyada Nefret Söylemi)

Tuğrul Çomu

(27KB)

22

Çevrimiçi Spor Ortamlarında Nefret Söylemi (Panel: Yeni Medyada Nefret Söylemi)

Tuğrul Çomu

(26KB)

23

İnternet’te Nefret Söylemi ve Karşı Örgütlenmeler (Panel: Yeni Medyada Nefret Söylemi)

Tuğrul Çomu

(28KB)

24

Yeni Medyada Nefret Söyleminin Hukuki Boyutu (Panel: Yeni Medyada Nefret Söylemi)

Tuğrul Çomu

(28KB)

25

GWT ile Web uygulamaları

Mesut Can Gürle

26

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNE PEDAGOJİK BİR YAKLAŞIM

MEHMET AKSÜT

(63KB)

27

Anglosakson ve Türk Hukukunda İnternette Onur Kırıcı Yayınlar

Arş.Gör.Feridun NİZAM

(41KB)

28

İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Medyayı Kullanım Düzeyleri

Murad Karaduman

(443KB)

29

Marka Konumlandırmada İnternet Reklamcılığı (Antalya İli Eczacı Odası internet sayfası reklamlarının etkililiği analizi)

Nurettin Mert BATU

(39KB)

30

İnternet Vasıtasıyla Medya Yazarı Olabilmek: Türkiye’deki Weblog Yazarları Üzerine Bir Araştırma

Aslı Sezgin

(60KB)

31

Sosyal Ağlarda Online Kimlikler: Facebook Profil İncelemesi

Sibel Karaduman

(11KB)

32

Avrupa Birliği Yolundaki Türkiye’de İnternet Teknolojilerinin Bilgi Toplumu Hedefine Katkısı: Yeni Ticaret Kanunu Örneği

Ali Haydar Doğu

(219KB)

34

RTÜK Çocuk Sitesi'nin Medya Okuryazarlığı Bağlamında İncelenmesi

Z. İnci Karabacak

(440KB)

35

İnteraktif anlatılarda güncel yaklaşımlar ve interaktif anlatı geliştirme yazılımlarına bir örnek: ASB

Tonguç İbrahim Sezen

(15KB)

36

Uzaktan Egitimde Bilgi Sistemi

M Akcay

37

Bir İnternet Teknolojisi Ürünün Doğuşu ve Sansürlerden Dolayı Engellenmesi

Selçuk Burak Haşıloğlu

(44KB)

38

Yurttaş, e-devlet, e-dönüşüm: UYAP Örneğinde Bir Değerlendirme

Tuğba Asrak Hasdemir

(75KB)

39

Sosyal Ağlarda Özel Hayat ve Gizliliğin Korunması

Ceren Ünal

(23KB)

40

Bir Türkiye Parodisi - Telekulak II:İllegal GSM Dinlemeleri

R. Engür PİŞİRİCİ

41

Malware Taxonomy II:Attackware

R. Engür PİŞİRİCİ

42

Anketten Foruma, Forumdan Bloga…

Güray YILDIRIM

(30KB)

43

Bilişim Eğitimi ile Kalkınma (ICT4D): Bilişimde Genç Hareket Projesi Örneği

EVİN M. TAS

(464KB)

45

Zend Framework'e Hızlı Giriş

Eser SAHİLLİOĞLU

46

WEB LOG ANALİZİ İLE DIŞARDAN VERİLEN KIRIK LİNK TESPİTİ

Turgut Özseven

(229KB)

47

Sivil Toplum Kuruluşları’nın Web Sitelerinin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi

SONGÜL ATEŞ

(91KB)

48

internet sıkça sorulan sorular ve wiki yaklaşımı

Uğur BEKÇİBAŞI

(25KB)

49

Türkiye'de İnternet Üzerinden Kurulmuş Sivil İnisiyatiflerin Sansüre Sansür Örneğinde İncelemesi

Ebru Baranseli

(73KB)

50

Dijital Aktivizm

Mehmet Pişkin

(73KB)

52

Yeni Medyada alternatif emek ve örgütlenme dinamikleri

Asli Telli Aydemir

53

İnternet Üzerinde Özellik Tabanlı Şifreleme Kullanan Bir Dosya Saklama Ortamı Önerisi

Tugkan Tuglular

(179KB)

54

kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılığı

Yuksel SAMAST

(80KB)

55

ZendFramework Tabanlı PHP Framework Tasarımı

Batur Orkun

56

e-Kitap Yayıncılığı: Fikri Hakların Korunması, e-Kitapların dağıtım ve satışı, e-Kitap formatları ve güvenlik, e-Kitap okuyucu cihazları, Başarı örnekleri

Rifat ÇÖLKESEN

57

Benim Casus Programım, Seninkini Döver!

Faruk Kekevi

60

AVRUPA ÇEVRİMİÇİ ÇOCUKLAR (EU KIDS ONLINE) PROJESİ TÜRKİYE BULGULARI

Kursat Cagiltay

(90KB)

61

Ulusal Açık Ders Malzemeleri Projesi: Gelişmeler ve Planlar

Kürşat Çağıltay

62

Türkiye'de IPTV: sektördeki son gelişmeler

Atıf Ünaldı

63

BLOG ORTAMI VE TÜRKİYE’DE BLOGOSFERDEKİ AKADEMİSYENLER ÖRNEĞİ

Günseli BAYRAKTUTAN SÜTCÜ

(24KB)

64

Pardus Kullanmaya Nasıl Başlayabilirim

Necdet Yücel

66

"Yeni Medya; Yeni Firsatlar Yeni Meslekler" paneli

Ismail Hakki Polat

67

Kampüste Etkin Web Geliştirme Rehberi

Veli Akçakaya

68

Android Üzerinde Uygulama Geliştirmeye Giriş

Ahmet Oğuz Mermerkaya

69

Uzaktan Eğitim Çalışma Grubu

Ali Ekrem Özkul

70

Web Uygulamaları İçin Özgür Yazılım Lisansları

Hakan Uygun

71

Drupal İçerik Yönetim Sistemi

Tugay İltuş

72

İnternet Uygulamalarında Özgür Yazılımların Yeri

Mahir B Aşut

73

LKD kendi ilacını kullanıyor: Tuxweet, Track, Wiki ...

Emre Eryılmaz

75

TersKod Mühendisliği:"Web tabanlı Flash oyunların zaafiyet yönünden incelenmesi"

R. Engür Pişirici

76

Üniversite Yurtlarının Ağ Altyapısı Tasarımı

Gökhan AKIN

77

802.11 Örgü (Mesh) Ağ Mimarileri

Gökhan AKIN

78

Sosyal Medya ve Internet Reklamcılığı

Ebru Baranseli

79

Eğitimde Bilirkişi Uygulaması

Can GURSES

(164KB)

80

Bilgi Sızıntısı Engelleme ve MyDLP

Burak Oguz

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2010 Zakon Group LLC