http://inet-tr.org.tr/ http://inet-tr.ege.edu.tr/
A B C D


10.00-11.30 Açılış
11.30-13:00 Panel/Forum: Fatih-1: Eğitim ve BT Seminer: Sosyal Ağ: 109 Bildiri: Güvenlik I: 26, 78, 94 Bildiri: Türkiye: 6, 49, 90Moderatör: Ali Ekrem Özkul, Anadolu Ü Yönetici: Erkan Saka, Bilgi Ü Yönetici: Aylin Kantarcı, Ege Ü Yönetici: Abdul Kadir Yaldır, Pamukkale Ü

Cengiz Hakan Aydın – Anadolu Ünv.
26 BTME: Mobil Peer-to-Peer Uygulamalar İçin Bluetooth Uygulama Çatısı / Oğuz Dönmez 6 Vakıf Üniversitelerinde Finans Bilgi Sistemi Entegrasyonu : Bir Uygulama / Barış Ceyhan

Ali Baykal, Boğazici Ünv. 109 Sosyal İnternet Çağında Üreten Tüketici ve İşletmeler / Işıl Yılmaz, Adres Gezgini Ltd.Fulya Sarı, Unv. of Rochester
78 Raptor Kodları ile İnternette Güvenilir İletim / Ersan Okatan 49 Türkiye’de İnternet Kullanımının Toplumsal Yansımaları / Bahar Yalçın

Selçuk Özdemir, Gazi Ünv.
94 Kurumsal Bilgi Kaynaklarının Güvenlik Gereksinimleri / Tuğkan Tuğlular


14:00-15:30 Panel: Fatih-2: Fatih Projesi Son Durumu Seminer: Sosyal Medya: 85 Bildiri: Güvenlik II: 13, 28, 37 Bildiri: TIP I: 12, 38, 80Yönetici: M. Akgül, Bilkent Ü Yönetici: Kemal Şahin, MSGS Ü Yönetici: Tuğkan Tuğlular, Ege Ü Yönetici: Kemal Hakan Gülkesen, Akdeniz ÜTünay Alkan, MEB 85 Sosyal Medyada Mahremiyet ve Kişisel Hakların Yönetimi Çalıştayı / Kemal Şahin, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ü 13 Android Mobil Platformunda Kullanıcı Kişisel Veri Güvenliği / Zana ilhan 12 Medikal Bilişimde Kablosuz Algılayıcı Ağlar ve İnternet / Gül Fatma TÜRKERNabi Avcı, Eskişehir AKP Milletvekili
28 Kullanılabilir Güvenlik ve Grafik Şifreler / Ülkü Arslan Aydın 38 Vücut Alan Ağları Kullanımı ile Gerçekleştirilecek Bir Hasta İzleme Sistemi Önerisi / Şerife Baş

37 Captcha ile Güvenliğe Genel Bakış / Deniz Kılınç 80 Elektronik Sağlık Kayıtlarına Erişim için İnternet / Emine Ünalır

16:00-18:00 Forum: Fatih-3: Nasıl hayata geçiririz Panel: Sosyal Medya: 33, 54, 110 Bildiri: İnternet, Sanat ve Mobil Yaşam 27,47,51 Bildiri: Semantic Web: 22, 23, 62, 69Mustafa Akgül, Bilkent Ü Yönetici: Taylan Özgür Demirkaya, İEÜ Yönetici: Emine Ünalır, Ege Ü Yönetici: Yasemin Topaloğlu, Ege ÜAli Ekrem Özkul, Anadolu. Ü 33 Sosyal Medya Stratejileri / Çiğdem Tanker 27 Nesnelerin İnterneti, 4H. Her yerden, Herkesle, Her zaman, Her nesne ile bağlantı / Nejat Kutup 22 XBRL Bilanço ve Gelir Tablosu Analizi ve Semantik Web’e Uyarlanması / Ömer Sevinç

Fulya Sarı, Unv. of Rochester
C.H.Aydın, Anadolu Ü 54 Sosyal Web’te Yeni Eğilimler: Kurumlar İçin Dışa Dönük Sosyal Yazılımlar / Rıza Cenk Erdur 47 Mobil İletişimin Dünü Bugünü ve Geleceği / Ahmet Koçer 23 Yaman Çelişki : Sosyal Anlamsal Web’de Önerme / Kasım Sinan Yıldırım

Nabi Avcı, Eskişehir AKP Milletvekili
Tünay Alkan, MEB 110 Sosyal Medya Çağında Fikri ve Sınai Haklar / Murat İdal 51 Sanat Müzelerinin Sanal Müze Olarak Kullanılmasının Etkileri ve Faydaları / Damla Düzel 62 Akıllı Yazılım Etmenleri ile Anlamsal Web Servislerinin Tümleşimi / Tuğba Külahcıoğlu


69 Ontolojilerde Değişiklik ve Yönetimi / Oylum AlatlıA B C

9:30-11:00 Firma Sunumları: Seminer: IP Pikayesi: 113 Bildiri: E-Öğrenme I: 20, 87, 91 Bildiri: Yönetişim: 59, 77, 115

Yönetici: Ata Önal, Ege Ü Yönetici: Gökhan Akın, İTÜ Yönetici: Deniz Arıkan, Ege Ü Yönetici: Fikret İkiz, Ege Ü

Testo: Kablosuz Sensör Ağlar 113 IP paketin yolculuk hikayesi (Eğitim Semineri) / Sinmaz Ketenci, Agciyiz.net Internet Topluluğu 20 İlköğretim Sekizinci Sınıf Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesi İçin Bilgisayar Destekli Eğitim Ortamının Planlanması / Ufuk Çoruh 59 Batı-BİNOM: Batı Anadolu Bilişim ve Elektronik İnovasyon Merkezi / Reha Şentürk

Netsis: Ege'de Doğdular Dünya Markası Oldular
87 Eğitimde Değişim: Bilgi Yönetimi ve e-öğrenme / Tarkan Gürbüz 87 İzmir Kent Konseyi Gençlik Meclisi Bilişim Çalışma Grubu Etkinlik ve Eğitimleri / Baran Güntan91 Eğitimde Teknoloji Altyapısı: Türkiye İncelemeleri / Hakan Tekedere 115 sBilimsel Yayınlara Açık Erişim ve Türkiye'de Kullanımı / Özlem Özgöbek11:30-13:00 Firma Sunumları: Panel: Çağcıl İnternet Düzenlemesi: 101 Bildiri: E-Öğrenme II: 25, 74, 76, 118 Bildiri: EuroKids: 39, 93, 104, 106Yönetici: Ata Önal, Ege Ü Yönetici: Ali Rıza Keleş Yönetici: Aylin Kantarcı, Ege Ü Yönetici: Erkan Saka, Bilgi ÜVob: Vob'la Gelecek Yönetimi 101 Çağa Uygun Yeni İnternet Düzenlemesi / Ayşe Kaymak 25 Bilişim Teknolojilerinin Eğitime Kaynaştırılması: Önem, Engeller ve Ülkemizde Gerçekleştirilen Projeler / Barış Sezer 39 Lise Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerine İlişkin Tutumları / Mehmet AksütMackolik: Bir İnternet Girişimi Hikayesi: Mackolik.com
74 Web Tabanlı Derslik Yerleştirme Sistemi / Coşkun Harmanşah 93 Ergenlerin Siber Akran Zorbalığına Bakış Açısının İncelenmesi / Seda Gökçe Turan

76 Eğitimde Gerçekliğe Yeni Bir Bakış: Harmanlanmış ve Genişletilmiş Gerçeklik / Sevil Orhan 104 Avrupa Çevrimiçi Çocuklar II Proje Sonuçları ve Değerlendirilmesi / Engin Kurşun

118 Lise1 Elektrik-Magnetizma Dersinin E-Öğrenme Tasarımı / Dursun Can Turan 106 EU Kids Online AB Projesi ve Uşak İli Kıyaslamalı Durum Çalışması / Demet CengizA B C D


14:00-15:30 Panel: Uzaktan Eğitim: 21 Panel: Üniversitelerde Internet Kullanımı: 40 Bildiri: Yeni Medya I: 42, 58, 82 Bildiri: Medya Okuryazarlığı I: 5, 8, 48, 12021 Mevzuat Değişiklikleri Işığında Açık ve Uzaktan Eğitim Yönetici: Gökhan Akın, İTÜ Yönetici: Gülgün Tosun, Ege Ü Yönetici: Sevda Alankuş


Barış Önk, Ege ÜYönetici: Mustafa Murat İnceoğlu, Ege Ü Sınmaz Ketenci, İTÜ 5 İnternette Medya Okuryazarlığı Yaklaşımı / Halil İbrahim Gürcan


Türkay Palancı, İEÜAli Ekrem Özkul, Anadolu Ü
Turgut Kalfaoğlu, İYTE
58 İnternet Yayıncılığı ve Yeni Medya / Mustafa Bodur 8 Medya Okuryazarlığı Mümkün mü? / Savaş Çoban


Hüseyin Yüce, Marmara ÜAlper Cihan, İstanbul Ü
Necdet Yücel, 18 Mart Ü
48 Bilgi Okuryazarlığı Bağlamında Grafik Bölümü Öğrencilerinin Algı Düzeylerinin Analizi / Bahar YalçınTahsin TOLA, Pamukkale Ü
Fazıl Apaydın, Ege Ü

120 Bilgi Okuryazarlık Öz-yetenek Algılarının Araştırılması / Bahar Baran

16:00-18:00 Panel: Tıpta Yalancı Bilim ve İnternet: 75 Seminer: Aile/Çocuk için Güvenli İnternet: 103 Bildiri: Hukuk: 10, 41, 105, 108, 116 Panel: Medya/Bilgi Okuryazarlığı75 Tıp Alanında Yalancı Bilim ve İnternet Yönetici: Tuğkan Tuğlular, İYTE Yönetici: Ethem Derman, Ankara Ü Yönetici: Halil İbrahim Gürcan, Anadolu ÜYönetici: Emin Taşkıran, Ege Ü 103 Aileler ve Çocuklar için Güvenli İnternet Kullanımı / Tuğkan Tuğlular, İYTE 10 5651 Sayılı İnternet Kanunu Çerçevesinde Cevap ve Düzeltme Hakkı ve Erişimin Engellemesi / Av. Esin Tunceroğlu Göçgeldi Yaşar Ugürol, RTÜK
MEB

Hatice Şahin, Ege Ü
41 İnternet'in Yasal Boyutları / Ayşe Şeker Sevda Alankuş, İEÜ
Nuran Erol Işık, İEÜ

Elcil Kaya, Ege Ü
105 Sosyal Ağlarda Özel Hayat ve Gizliliğin Korunması / Ceren Ünal
Önem Sülek, Ege Ü
108 Derin Paket İzleme: Mahremiyet ve İletişim Hakları İhlalleri / Işık Barış Fidaner
116 UYAP – Avukat Portalın Ücretlendirilmesi / Doğan Alper


19:00-21:00 ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 1. KAT

Fotograf Sergisi
Doç. Dr. Sevim Sehamet, Anadolu Ü, Güzel Sanatlar Fak. Grafik Böl.


sansürünarkasında
İnteraktif Grafik Tasarım Sergisi
Öğr. Gör. Ebru Baranseli, Anadolu Ü, Güzel Sanatlar Fak. Grafik Böl.A B C D


9:30-11:00 Panel: İnternet Medyası Düzenlemesi Bildiri: TIP II: 100, 102, 107 Bildiri: Teknik: 68, 81, 84 Bildiri: Ticaret: 11, 29, 83

İlder Dirini, Alternatif Bilişim Derneği Yönetici: Osman Saka, Akdeniz Ü Yönetici: Özgür Gümüş, Ege Ü Yönetici: Hülya Atıl, Ege Ü

Doğan Akın, T24.com.tr / İnternet Medyasi Derneği 100 Sosyal Ağlar ve Sağlık / Kemal Hakan Gülkesen 68 Zihin Okuyucu Oyun Programı ve Kapalı Sayılar Kütüphanesi / Volkan Sözeri 11 Sosyal Medyada Tüketiciler ve Pazar Bölümleme Uygulamaları / Mehmet Nurettin Alabay

Haluk Kalafat, Bianet 102 İnternette Sağlık Bilgisinin Güvenilirliği / Neşe Zayim 81 Android İşletim Sisteminde OpenGL ile Grafik Programları Geliştirme / Caner Ulutürk 29 Baharatlı Domuz Eti Durumuna Düşmemenin Yolları / Selçuk Burak Haşıloğlu
84 Yeni Bir Teknoloji ve Geleceğin Web Standardı: HTML5 / Cemil UzunKoray Löker 107 Sosyal Ağların Sağlık Alanında Akademik Kullanımı / Nihal Dizdar
83 İnternette Yeni Bir İş Modeli Olarak Grup Alışveriş Siteleri ve Türkiye'deki Durumu / Kemal Şahin

Ayşem Kalyonco, Habertürk
11:30-13:00 Panel: İnternet ve Demokrasi: 43 Bildiri: TIP III: 92, 98, 99 Bildiri: Telekom: 2, 60, 111 Bildiri: Yeni Medya: 9, 46, 50, 79Yönetici: Tanju Tosun, Ege Ü Yönetici: Nihal Dizdar, TURKmia Yönetici: Tuğrul Yılmaz, Muğla Ü. Yönetici: Prof.Dr. Nimet Önür, Ege ÜOsman Çoşkunoğlu, CHP 92 Sosyal Medya Araçları Türkiye’deki Grip Benzeri Hastalıkları Saptayabilmek İçin Kullanılabilir mi? / Uğur Bilge 2 Elektronik Haberleşme Sektöründe Verinin Önemi, Verilerin Yayımlanması ve Türkiye İncelemesi / Müberra Güngör 9 Türkiye’de Tumblr Blog Ortamındaki Popüler Blogcuların Kullanım Pratikleri / Tuğçe ErbaşAbdullah Uz Tansel, Bahçeşehir Ü 98 Sağlıkta Web Sitelerinin Kullanılabilirlik Değerlendirmesi / Selen Bozkurt 60 Bir Telekomünikasyon Probleminin Matematiksel Modellenmesi Üzerine / Arif Gürsoy 46 İnternet, Yeni Medya, Yeni Reklam / Kamil Mehmet ÖzkanAlim IŞIK, MHP Kütahya Milletvekili 99 Sağlıkta Mobil Teknolojiler / Osman Saka 50 Yeni Medya Eski Medya’ya Karşı: Savaşı Kim Kazandı ya da Kim Kazanacak? / Barış Bulunmaz


79 Yeni Reklam Alanı: Arttırılmış Gerçeklik / Selim KüçükkutluA B C D


14:00-15:30 Panel: Kültür Bileşeni İnternet: 30 Bildiri: Siyaset: 24, 56, 96 Bildiri: Teknik: 57, 65 Bildiri: Türkiye II: 7, 34, 7330 Bir Kültür Bileşeni Olarak İnternet Yönetici: Osman Coşkunoğlu, CHP Yönetici: Rıfat Çölkesen, Papatya Yayıncılık Yönetici: Mustafa Türksever, Ege ÜYönetici: Beno Kuryel, Ege Ünv. Prof.Dr., Müh.Fak. Dekanı, 24 Türk Siyasi Partilerinin İnternet Ağı Yapıları / Nazlı Aytuna 57 Etmen Tabanlı Teknolojilerin Karınca Kolonisi Eniyileme Uygulamalarında Kullanımları / Musa Unsal 7 Üniversite Bilgi Sistemlerinde Bulut Hesaplama ve SOY(Servis Olarak Yazılım, SaaS) / Barış CeyhanGöknur Ege Bostancı, Ege Ü,Yrd.Doç.Dr., Sosyoloji Böl 56 Serbest Piyasa ve Özgür İnternet'in Ayrılmazlığı / Mehmet Gençer 65 Türkçe Web Paylaşımları Üzerinde Fikir ve Duygu Analizi / Tuğba Külahcıoğlu 34 E-Marka Bakış Açısıyla Türkiye’deki Endüstri Mühendisliği Programlarının Internet Ortamında Görünümü / Çiğdem Tanker           Aslı Tunç, Bilgi Ü, Doç.Dr., İletişim Fak. 96 Internet ve Yurttaşlık Kavramının Dönüşümü / Rabia Karakaya Polat
73 Uşak İli Yerel Medya Web Sitelerinin Karşılaştırılmalı Olarak Değerlendirilmesi / Nihat ÇakınBurak Doğu, Ekonomi Ü, Ogr. Gor., İletişim Fak.
16:00-18:00 Panel: İnternet Yasakları ve Filtresi Seminer: Ofis ve Çevrimiçi Araçlar: 86 Bildiri: Güvenlik : 16, 64, 67 Bildiri: Teknik: 3, 4, 71, 72Yönetici: Ebru Baranseli,
Anadolu Ü./sansursuzinternet.org.tr
Yönetici: Kemal Şahin, MSGS Ü Yönetici: Süleyman Kondakçı, İEÜ Yönetici: Cenk Erdur, Ege Ü
86 Araştırmacılar İçin Etkin Ofis Uygulamaları ve Çevrimiçi Araçlar Çalıştayı / Kemal Şahin, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ü 16 Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) / Yüksel SAMAST 3 Q ve Q+ Sürü Bellekli I@I Modeli Tasarımında Kullanılan T Genetik Altyapı Elamanları / Fevzi ÜnlüAli Rıza Keleş, Alternatif Bilişim Derneği
64 İnternet'te Bireysel Güvenliği Nasıl Sağlarız? / Rauf Dilsiz 4 Bildirişimli Matematiğin <T, 1, n> Q Sürü Bellekli 3D I@I Internet Sürüsü / Fevzi ÜnlüBTK
67 İnternet Üzerinde Görüntü İşleme / Mehmet Karakoç 71 Çevrimriçi Haber Metinlerinin Otomatik Olarak Sınıflandırlması / Efendi NasiboğluDeniz Tan, Sansüre Sansür

72 Kullanıcı Modellemede Veri Madenciliği Yaklaşımları / Birol ÇiloğlugilErdem Dilbaz, Netdaş


Mustafa Akgül, INETD