XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkSosyal ağlar ve sağlık
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Kemal Hakan Gülkesen
Org: Akdeniz Üniversitesi
Country: TR
E-mail: hgulkesen_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)hgulkesen_AT_akdeniz.edu.tr
Anahtar Kelimelersosyal ağlar, tıp, sağlık, facebook
Özetİnternetin kullanımının yaygınlaşması ile insanlar arası iletişimde yeni kanallar açılmıştır. Son yıllarda, web 2.0 ismi verilen teknolojilerin yaygınlaşması ile internet kullanıcısı pasif bir izleyici olmaktan çıkarak içerik de oluşturan taraf haline gelmiştir. Bunlardan ?sosyal ağ? olarak bilinen uygulamalar kişilerin sanal ortamda ilişkiler oluşturması, mesaj, fotoğraf, film, bağlantı ve pek çok tür elektronik içeriği paylaşabilmesine olanak sağlamaktadır. Web tabanlı sosyal ağların sadece eğlence için değil, eğitim için de kullanılması mümkündür. Sosyal ağlarda sağlıkla ilgili bilgilerin paylaşıldığı çok sayıda grup mevcuttur. Öte yandan, sosyal ağların bu kadar yaygınlaşması ile sağlık alanında da kullanıcıları pozitif yönde etkilemek için kullanılabileceği yolunda görüşler vardır. Sosyal ağlardaki insan davranışı üzerine bilimsel araştırmalar yapılmaktadır. Bu araştırmalarda kişileri sosyal ağları kullanmaya iten nedenlerin yanı sıra günlük hayattaki davranışlarla sosyal ağlardaki davranışlar arasındaki ilişki incelenmektedir. Sosyal ağların kullanımı ile birlikte bazı kaygılar da ortaya çıkmıştır. Bunlardan ilk akla geleni mahremiyet kaygısıdır. Kişilerin, yaş, adres, telefon numarası gibi kişisel bilgileri, sevdiği filmler, siyasi görüşü, dini yaklaşımları gibi özel alana giren bilgileri internet ortamına dökülmüş durumdadır. Bu bilgiler dolandırıcılık, istihbarat, pazarlama, işe alım öncesi araştırma gibi çeşitli şekillerde kullanılabilir. Sosyal ağ kullanımının çağımızın bir gerçeği olarak kabul edilmesi ve sağlıkla ilgili olarak nasıl kullanıldığının ve nasıl kullanılabileceğinin incelenmesi gerekmektedir.
Başlıklar İnternet ve Medikal Bilişim
Sosyal Ağlar ve İş Dünyası
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC