XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

Başlıkİnternette sağlık bilgisinin güvenilirliği
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Neşe Zayim
Org: Akdeniz Üniversitesi
Country: TR
E-mail: nzayim_AT_akdeniz.edu.tr
Diğer Yazar(lar)saka_AT_akdeniz.edu.tr
Anahtar Kelimelersaglik, güvenirlilik, internet
ÖzetGünümüzde bilgisayar ve İnternet teknolojileri her alanda olduğu gibi sağlık alanında da yaygın olarak kullanılmakta ve kullanım oranları hızla artmaktadır. Yapılan çalışmalar, internetin bilgiye, istenilen zaman ve yerde, ücretsiz ya da düşük maliyetle ulaşabilme gibi avantajları nedeniyle sağlık bilgisi aramada tercih edildiğini göstermiştir. İnternetworldstats.com verilerine göre dünyada internet kullanımı %73.9 oran ile Kuzey Amerika?da en yüksek olup onu % 60.1 oranla Avusturalya, % 50.1 oranla Avrupa, %30 oranla Latin Amerika, % 23.7 oranla Ortadoğu, % 18.5 oranla Asya, % 6.7 oranla Afrika takip etmektedir.Tüm dünyada internet kullanım oranı ise %24.7 dir. Türkiye ise %26.5 kullanım oranıyla Avrupada ilk 10 ülke içerisinde yer almaktadır. İnternette bilgi almak için incelenen konuların başında sağlık ve finans yer almaktadır . Türkiye İstatistik Kurumu tarafından gerçekleştirilen Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması sonuçlarına göre, Türk halkının interneti kullanma amaçlarında ilk sırada %90,54 oranıyla ?bilgi arama ve çevrimiçi hizmet alma? yer almakta ve bilgi aramada da sağlık bilgisi arama oranını %37,17 dir. Kişilerin sağlık ile ilgili siteleri ziyaret etmelerinin başlıca nedeni; hastalık ile ilgili belirtilere, tedavi yöntemlerine ve bunlar gibi pek çok bilgiye istedikleri her an kolayca ulaşabilmeleridir . Bütün bunlar göz önüne alındığında sağlık ile ilgili web sitelerinin ne kadar önemli bir rol oynadığı anlaşılmaktadır. Sağlıkla ilgili web sitelerinin düzenlenmesinde belirli kuralların olması, kullanıcıların güvenliği açısından önemlidir. Bunu sağlamak amacıyla dünyada ve Türkiye?de bazı kuruluşların belirlediği kriterler bulunmaktadır.Bu çalışmanın amacı, internetteki sağlık bilgisinin güvenilirliği ile ilgili literatürü özetlemek, güvenilirlik kriterleri ile ilgili bilgi sunmaktır.
Başlıklar İnternet ve Medikal Bilişim
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC