XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkAileler ve Çocuklar için Güvenli İnternet Kullanımı
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Tuğkan Tuğlular
Org: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Country: TR
E-mail: tugkantuglular_AT_iyte.edu.tr
Diğer Yazar(lar)5324834545 - orhan
Anahtar Kelimelergüvenli internet, bilgi okuryazarlıgı, e-kültür
ÖzetAileler ve Çocuklar için Güvenli İnternet Konferansı Bu seminerde, aileler ve reşit olmayan çocuklar için güvenli internet kavramı tartışılacak ve ülkemizde ve dünyada bu konuda yapılan çalışmalar anlatılacaktır. Çocukların ve ailelerin karşı karşıya kaldıkları tehlikeler ve ailelerin bu konuda atabileceği adımlar tartışılacak ve bazı başlangıç noktaları paylaşılacaktır. Seminerde işlenecek önemli konu başlıkları şunlardır: ? İnternet ve Güvenli İnternet Tanımları ? Çocuklara Karşı İşlenen İnternet Suçları ? İnternet Mağduriyeti ? Çok Bilinen Riskler ? İnternet Mağduriyeti ? Az Bilinen Riskler ? İnternet Kaynaklarının Doğruluğu, Geçerliliği ve Okul Ödevlerinde Kullanımı ? Çocuklarda İnternet Bağımlılığı ? Sosyal Medya ve Kişisel Bilgilerin Gizliliği ? Cep Telefonu Kullanımı ve Mobil İnternetin Çocuklara Etkisi ve Riskler ? Ülkemizde ve Dünyada Çocuk ve Aile Odaklı Güvenli İnternet Kullanımı ? Ülkemizden ve Dünyadan En İyi Örnekler - Hukuki Çerçeve Hakkında Kısa Bilgiler ? Takip Edilebilecek Basit Kurallar ? Ebeveynlere Tavsiyeler ? Tüm Aile Bireylerinin Bilgi ve İnternet Okuryazarı Olmalarının Önemi ? Tartışma Seminer Süresi: 2 saat Semineri Veren: Dr. Orhan Gökçöl, Bilgi Güvenliği Uzmanı Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi orhan@bahcesehir.edu.tr
Başlıklar Bilgi/medya okuryazarlığı, sayısal bölünme yelpazesi
Çocuklar için Güvenli İnternet
E-kültür, Sayısal Bölünme, KİEM ve İnternet Evleri
İnternet Yasakları, Sansür ve Zararlı İçerik
Türkiye'nin Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC