XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkSosyal Ağların Sağlık Alanında Akademik Profesyonel Kullanımı
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Nihal Dizdar
Org: Tıp Bilişimi Derneği
Country: TR
E-mail: ndizdar_AT_yahoo.com
Diğer Yazar(lar)nihaldizdar_AT_gmail.com
Anahtar Kelimelersosyal ağlar, facebook, twitter, linkedin, fouresquare, YouTube, academia.edu, Foursquare...
Özetosyal Ağlar Sağlıkta Profesyonel / Akademik Kullanım Dr. Nihal Dizdar TurkMIA Web 2.0 Teknolojilerinini yaygınlaşması ile internet üzerindeki Paradigma değişti. İçeriğini kendisi yaratan kendisi tüketen kitleler ortaya çıktı. F Faktörü?nden bahsedilir oldu, yeni b ir itibar anlayışı ile (Friends, Fans , Fallowers ) karşı karşıya kaldık. İnternet üzerinde sosyal medya yazılımı olarak sayısız girişime ulaşmak mümkün. 100 milyondan fazla üyesi olan sanal topluluklar ve üye sayılarına göre dağılımları aşağıdaki tabloda izle nebilir. İlk 10 Sosyal Ağ sitesi 1.Facebook (3. kalabalık ülke) 64.05% 2.YouTube 20.78% 3.Twitter 1.42% 4.Yahoo! Answers 1.00% 5.Tagged 0.71% 6.Linkedin 0.65% 7.MySpace 0.49% 8.myYearbook 0.38% 9.Yelp 0.31% 10.Meebo 0.27% Ne için kullanıyoruz? Sosyal medyanın kullanım alanları nerdeyse tamamen hayat ile örtüşüyor. Bilgi edinme Pazarlama Araştırma İletişim Kamuoyu oluşturma Reklam Oyun (Sosyal Ticaret) Twaango olarak sıralayabiliriz.. ?for everything that tweets? sözünün de belirttiği gibi ?tweet? edilebiler her şey için sosyal medyayı kullanıyoruz. Big Five? Yüzlerce yazılım arasından özellikle sağlık alanında en çok kullanım alanı olan 5 isme bakars ak, Facebook 170 ülke 35 farklı dil 2.Türkiye 4. sırada üye sayısında % 50 si hergün bağlanıyor Ortalama 130 arkadaş 300 000 kişi tercümesi için gönüllü çalışıyor 350 milyon kişi mobil cihazlardan bağlanıyor Mikro-Blog Twitter İnternetin SMS?i ?Dünyada yeni ne var!? keşfetmenin en iyi yolu? 200 milyon kullanıcı 230,000,000 Tweets / gün 100,000,000+ aktif kullanıcı Should You Monitor the Word Suicide on Twitter? http://healthissocial.com/healthcare-social-media/should-you-monitor-the-word-suicide-on-twit ter/ YouTube 2005?de kuruldu 2006?da google tarafından satın alındı 2 milyon kayıtlı kullanıcısı var Çevrimiçi video yayınında lider Dünyada 4. en çok ziyaret edilen web sitesi 2. en yaygın kullanılan arama motoru 1.1 milyar saat video yükleme / 24 saat 2 milyar video izleme / 24 saat LinkedIn 2002?de kuruldu Profesyonel Network 135 milyon kayıtlı kullanıcısı var 2 kişi / saniye ?de ekleniyor 14 milyon öğrenci kayıtlı kullanıcısı var 200 ülke 11 dilde (+ Türkçe) 2 milyon şirket 180 000 alan 1 milyon grup VGI (Volanteer Geografic Information) Gönüllü Coğrafi Bilgi Toplama Lokasyon Tabanlı Sosyal Ağlar Foursquare vd. Wikimapia OpenStreetMap Google MyMaps önüllü Coğrafi Bilgi üretimi Düşük maliyetler Kitlesel katılım Uzak mesafelerde dev ölçekli işbirlikleri Ayda 100 000 mappers (haritacı) artışı ? Yaygın ilgi alanlarından biri de ?sağlık? Yazılım ve donanım altyapısı zaten var Hükümetler için üretilen verilerin kullanılabilmesi mümkün Çok dillilik Uzaysal koordinatlar sınırları aşıyor Açık Veri Lisansları kullanılıyor Sıcak konu, çok fazla araştırma - işbirliği Kitlesel-kaynak yönetimi güçlüğü Sorunları Şehir yanlılığı / kırsal kesim verisi yok Çalışan bir iş modeli yok İnternet erişimi ve GPS cihazları dağılım adaletsizliği Dijital yarılma %10 Afrika , % 45 Türkiye, % 65 Avrupa VGI modelinin Felaket Yönetiminde kullanımı VGI Haiti depreminde acil yanıtta kritik rol oynadı. Sağlık bakım verisinin toplanması, yayılması, yönetilmesi Toplum istatistikleri Toplum yoğunluğu Yol ağları Sosyal yoksunluk göstergeleri Güncel ? şimdinin datası Doğru data Kalabalık-kaynak yönetimi *M. Zook, M. Graham, T. Shelton, and S. Gorman, ?Volunteered geographic information and crowd sourcing disaster relief: A case study of the haitian earthquake,? World Medical & Health Pol icy, vol. 2, no. 2, p. Article 2, 2010. FourSquare 10 milyon kullanıcı 1 milyar check in Mobil cihazlar Sağlık Kurumları Hasta sadakati sağlama Programları Hizmet kalitesi hakkında kullanıcı görüşü Hizmet aksaklıkları tespiti ve İyileştirme fırsatları Tarafsız kıyaslama ve değerlendirme En yakın en uygun doktora ulaşma aracı Çevresel faktörlerin hastalıklarla ilişkilerinin araştırılması Hastalık, ameliyat, kaza sonrası rehabilitasyon programları Sağlıklı yaşam araçları Fitness ? spor mekanları Academia.edu Alanınızdaki diğer akademisyenleri izleme Makale paylaşımı Yayın analizleri ve istatistikleri Sağlık Çalışanları Eğitim, Destek İşbirliği Çalışma programı / Nöbet değişimi Makale paylaşımı Meslektaş görüşü alma İşe alma Konferans takibi Canlı yayın tweet Tıbbi direktifler Rehber güncellemeleri Hasta önceliklendirme Mesleki yaralanmalar Tıbbi Cihaz ve Teknoloji Kullanımı Afet Salgın Hastalık Çevre Riskleri Biyoterörizm Krizler Kamu Güvenliği Alarmlar Duyurular Kitle-Kaynağı Yönetimi Organizasyon İletişim, Salgın Hastalıklar Sosyal Ağlar, Twitter ve google search üzerinden İngiltere?de Grip coğrafi dağılımının, metin -madenciliği ile belirlenmesi Çeşitli sağlık durumları için erken uyarı olabilir?Tüm bilgi gönüllülerin bilgisidir. Salgın başlangıcı anlaşılabilir. Salgının büyüklüğü öngörülebilir. *V. Lampos and N. Cristianini, ?Tracking the ?u pandemic by monitoring the social web,? in C ognitive Information Processing (CIP), 2010 2nd International Workshop on, 2010, pp. 411 ?416 . ** P. Kostkova, E. de Quincey, and G. Jawaheer, ?The potential of social networks for early w arning nad outbreak detection systems: the swine ?u twitter study,? International Journal of Infectious Diseases, vol. 14, no. Supplement 1, pp. e384?e385, 2010, 14th International Congr ess on Infectious Diseases (ICID) Abstracts Hasta yakını bilgilendirme Haberler Uyarılar Gıda güvenliği alarmları Aşılama takvimi Deneyim Paylaşımı Hastalık destek grupları Sağlıklı Kal Hareketli kal Toplum sağlığı Stress yönetimi Sigara bırakma desteği Kadın sağlığı Akıl Sağlığı Beslenme Önerileri Diyetler Ağırlık takibi ve destek Bugün ne yedim ! Hasta İzlemi Doktor Talimatları Hastalık Yönetimi Risk Değerlendirme Ağrı Yönetimi Taburculuk sonrası Takip İlaç Takibi ve Hatırlatmalar Hastalığa özgü bilgilendirme Klinikte Hasta bakımı hatırlatıcıları Psikoloji durum, Mood izlemi Nadir hastalıkların izlemi ilişkilendirilmesi Toksik hastalıkların takibi Diyabet Takibi Bakım Yaşlı Hasta Çocuk Bakımı Evde Bakım Ulusal Uluslararası Kurumlar Dernekler Kalite ve Afiliasyon Çalışmaları Kayıp Kişileri Bulma Aile İçi Şiddet, Çocuk ve eş Suistimali vb. Sosyal Destek Klinik Araştırmalar Epidemiyolojik araştırmalar Çalışma izlemleri İlaç Araştırmaları Yanetki İstenmeyen Olay bildirimleri Antibiyotik direnci izlemi Sağlık Kurumları Yönetimi, Performans İzleme, Denetleme, Düzenleme Veri Toplama Personel Yönetimi Sağlık Politikaları Dijital Yarılma Legal ve Etik Konular Sigorta Ödeme Kurumları Gelecekte? Web 2.0 araçların açık felsefesi, facebook neslinin sağlık verisinden de beklentilerini yüks eltmiştir. Sağlık portallerindeki sadece erişilebilir veriler yerine Mobil cihazlara ya da başka platformlara aktarabilmek, Paylaşabilmek istemektedirler? *G. Eysenbach, ?Medicine 2.0: Social networking, collaboration, participation, apomediation, and openness,? Journal of Medical Internet Research, vol. 10, no. 3, p. e22, August 2008. Toplanan verinin objektifliği ve güvenilirliğini artırmaktadır? *P. Clarke, J. Ailshire, R. Melendez, M. Bader, and J. Morenoff, ?Using google earth to condu ct a neighborhood audit: Reliability of a virtual audit instrument,? Health & Place, vol. 16, no. 6, p. 1224. 2010 aha zeki Sağlık Bakım : Sosyal Medya Doktor Muayenelerini Kökünden değiştiriyor mu? Sağlık bilgisi arama WebMD,  Revolution Health  Yahoo! Health  rVita Hakia Health OrganizedWisdom En iyi Doktoru bulma Vitals HealthGrades FindaDoc RateMDs.com ZocDoc +randevu Sağlık Bakımı American Well, BreakThrough  MyChoiceMD.com DoubleCheckMD FreeMD, Daha iyi sağlık kaydı tutma  Microsoft HealthVault Google Health, 1.1.2012 kapanacak WebMD PHR,  Revolution Health PHR  Doktor desteği Sermo Socialdoctors Practice Fusion,  PharmaSURVEYOR Destek grupları MedHelp, PatientsLikeMe DailyStrength CarePages  Sıkıntılı Konular Ek okumalar? Pervasive Health Crowedsource Collective intelligence  information ontologist  Content Organization Collective Knowledge  "swarm intelligence? 3 F ? iniz bol olsun! nihaldizdar@gmail.com @nihaldizdar https://foursquare.com/nihaldizdar https://www.facebook.com/nihaldizdar Kaynakça ? http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=iReY3W9ZkLU Integrating Volunteered Geographic Information into Pervasive Health Computing Applications, Mooney, P.;   Corcoran, P.;   Dept. of Comput. Sci., Nat. Univ. of Ireland Maynooth, Maynoot h, Ireland   Pervasive Computing Technologies for Healthcare (PervasiveHealth), 2011 5th International Co nference on  3-26 May 2011 : 93 ? 100 Print ISBN: 978-1-61284-767-2 INSPEC Accession Number: 12304732 Date of Current Version: 10 Ekim 2011 
Başlıklar İnternet ve Medikal Bilişim
Sosyal Ağlar ve İnternetin Sosyal Boyutları
Dosya  132.5 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC