XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkUYAP ? Yargı Hizmetlerinde Elektronik Ortamların Kullanılması
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Doğan Alper
Org: İzmir Barosu
Country: TR
E-mail: avdoganalper_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)aysakaymak_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerUyap, uyap yasal dayanak, kişisel verilerin korunması,
ÖzetAdalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, UYAP - Avukat Portalden yararlanan avukatlara sunulan hizmetlerin paralı hale getirilmesi konusunda ?Bakanlık Oluru? taşıyan girişimi ile yeni bir tartışma ortamı yaratmıştır. On yılı aşkındır devam eden, ancak hukuksal dayanakları, parasal kaynakları net olarak açıklanmayan, getirdiği uygulamalarla avukatla vergi dairelerinin karşı karşıya gelmesine, vatandaşların/avukatların özel bilgilerinin özel ve kamu kişilerine açılmasına, ve tüm vatandaşların elektronik ortamda izlenebilir hale gelmesine yol açıp, bunların vatandaş/avukat yararına olduğu iddiasıyla finansmanını avukata yüklemeye çalışmanın makul bir açıklaması olamaz. Güncel mevzuat incelendiğinde, UYAP kapsamında getirilen uygulamaların çoğunluğunun yasal dayanaktan yoksun olduğu anlaşılmaktadır. Tüm toplumu ilgilendiren böylesi bir projenin yasal dayanaktan yoksun olması son yıllarda yaygınlaşan ?ben yaptım oldu? anlayışının bir uzantısıdır. Tek parti anlayışıyla bir gecede mevzuatını oluşturuvermenin hukuksallığı da tartışılmalıdır. UYAP, devletin kendi güvenliği-işlerliği için tasarlanmış bir sistem olup, finanse etmesi gereken tek kişi-kurum devletin kendisidir. Birim olarak tek muhatap Adalet Bakanlığı olmayıp, UYAP yoluyla toplumu izleme fırsatı bulan İçişleri Bakanlığı ? Savunma Bakanlığı ?Maliye Bakanlığı- Bankalar vb. de bu sorumlulukta pay sahibidir. Her bir kurum-kuruluş kendi bütçelerinde pay ayırmak zorunda kaldıkları istihbarat çalışmalarından (tüm toplumun izlenebilir hale gelmesi konusunda ihtirazi kaydımız olmak kaydıyla) bu yolla kısmen kurtulmaktadır. Bu düşünceler çerçevesinde UYAP sistemini savunma yönünden kabaca bir gözden geçirme zorunluluğu doğmuştur.
Başlıklar Gizlilik, Bireysel haklar, Mahremiyet ve Kişisel Verilerin Korunma
Dosya  30.75 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC