XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkMedikal Bilişimde Kablosuz Algılayıcı Ağlar ve İnternet
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Gül Fatma Türker
Org: Süleyman Demirel Üniversitesi
Country: TR
E-mail: gft_48_AT_hotmail.com

Yazar 2
Name: Akif Kutlu
Org: Süleyman Demirel Üniversitesi
Country: TR
E-mail:
Diğer Yazar(lar)gulturker_AT_stud.sdu.edu.tr 0543 692 80 88
Anahtar KelimelerKablosuz Algılayıcı Ağlar, Medikal Bilişim, İnternet.
Özet Günümüzde internet gibi tüm dünyayı kapsayan iletişim ağı ve gelişen web teknolojileri sayesinde, sağlık bilgi sistemleri ve teletıp sistemleri web üzerine taşınmaktadır. Internet' in yaygınlığı ve ucuzluğu sayesinde sağlık hizmetleri daha büyük kitlelere ulaştırılabilmektedir. Tele-tıp?ın kablosuz teknolojiler arasında yer alan Kablosuz Algılayıcı Ağ yapısını kullanımı veri aktarımında mesafe, kontrol, erişim esnekliğini ortaya koymuştur. Bu çalışmada Kablosuz Algılayıcı Ağlar ile fizyolojik ve biyolojik verilerin web üzerine taşınarak aktarılmasının önemi anlatılmıştır. İnternetin Medikal bilişime olan katkısının her geçen gün arttırılabileceği gözlenmiştir.
Başlıklar İnternet ve Medikal Bilişim
Dosya  1.59 MB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC