XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkAndroid Mobil Platformunda Kullanıcı Kişisel Veri Güvenliği
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Zana ilhan
Org: Okan Üniversitesi
Country: TR
E-mail: zanailhan_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Yrd. Doç. Dr. Bahri Atay Özgövde
Org: Galatasaray Üniversitesi
Country: TR
E-mail: aozgovde_AT_gsu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)zana.ilhan_AT_ardictech.com
Anahtar KelimelerAndroid Mobil İşletim Sistemi, Kullanıcı Kişisel Bilgileri, Mobil Veri Güvenliği, Android Launcher, Android Mobil Uygulaması.
ÖzetBu çalışmada mobil platformlarda karşılaşılan güvenlik problemlerinin sebepleri ve boyutu ortaya konulmaya çalışılmış olup, gittikçe artan pazar payı ile Android işletim sistemi mimarisi, kullanıcı kişisel verileri açısından güvenlik açıklarının sebepleri ve uygulama türü bağımsız bütün uygulamar için geçerli olabilecek bir çözüm önerisi olarak PIPSU(Personel Security For User Private Data) ortaya konulmaya çalışılmıştır. Mobil güvenlik terimi, günümüz yeni teknolojilerinin bir sonucu olan mobil platfromlar için kapsamı çok geniş olan bir terimdir. Bu açıdan bu çalışma; sadece mobil platformlarda kullanıcıların kişisel bilgi güvenliğini incelemeyi ve bu soruna dair bir çözüm olarak PIPSU'yu anlatmaktadır. PIPSU ile mobil platform kullanıcılarının kişisel bilgileri, kullanıcı kontrolü olmaksızın kullanılmasının önüne geçilmesi hedeflenmiştir. PIPSU'nun en önemli artılarından biri, getirdiği yüksek güvenlik seviyesinin kullanıcıların mobil aygıtları ile gündelik kullanım alışkanlıklarını ve etkileşim kiplerini değiştirmek zorunda kalmadan etkili kılmasıdır. Bu durum getirilen önerinin önemli bir güvenlik çözümü olmasının dışında pratik ve ticari uygulanabilirliği açısından önem arzetmektedir.
Başlıklar Mobil Yaşam, Mobil Ağlar, Teknolojiler, Uygulamalar
Özgür yazılım, Açık Kaynak, e-devlet ve e-Türkiye
Dosya  514.5 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC