XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

Başlık8. sınıf Yaşantımızda elektrik ünitesi tasarımı
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ufuk Çoruh
Org: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ucoruh_AT_omu.edu.tr

Yazar 2
Name: Nilgün İncereis
Org: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Country: TR
E-mail:

Yazar 3
Name: Emine Özdamar
Org: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Country: TR
E-mail:
Diğer Yazar(lar)05335215699
Anahtar Kelimelere-eğitim, Eğitim Teknolojileri, Elektrik, Yapılandırmacılık
Özetİlköğretim 8. sınıf yaşantımızda elektrik ünitesi için Bilgisayar destekli eğitim ortamının planlanması Bu çalışma, ilköğretim sekizinci sınıflarda Fen ve Teknoloji dersinde okutulmakta olan ?Yaşamımızdaki Elektrik? ünitesi için geliştirmeyi düşündüğümüz bilgisayar destekli eğitim (BDE) ortamının planlama aşamasını ve detaylarını hazırlamayı amaçlamaktadır. Milli Eğitim?in program kitabı incelenerek ünitenin hedefleri ve kazanımları belirlenmiştir. Bu kazanımların edinilebilmesi için yapılması gereken etkinlikler belirlenmiştir. Bu etkinlikler belirlenirken temel aldığımız iki unsur bulunmaktadır. Bunlardan birincisi etkinlikler öğrenci ile etkileşimi içermelidir yaklaşımı, ikincisi ise yapılandırmacı öğretim yaklaşımının prensiplerine uygun etkinlikler olması. Bu prensipleri içeren etkinliklerimiz; videolar, animasyonlar, oyunlar, metinler, mini sınavlar, örnek soru çözümleri, tarama sınavı gibi farklı ve bilgisayar teknolojilerinin sunmuş olduğu olanaklar yoluyla hazırlanacak tarzda planlanmıştır. Bu ünite için toplam üç hedef bulunmaktadır. Birinci hedef için kazanılması gereken davranış sekizdir ve bunun için yirmi etkinlik planlanmıştır. İkinci hedef için kazanımlarımızın sayısı dokuz ve yirmi etkinlik yoluyla bu kazanımların edinilmesi planlanmıştır. Üçüncü hedef ise altı kazanım içermektedir ve bunun için de onsekiz etkinlik planlanmıştır. Daha sonraki aşamalarda ortamın geliştirilmesi ve değerlendirme yapılması planlanmaktadır. Değerlendirme sonucunda gerekli iyileştirmeler yapılarak uygulanması planlanmaktadır. Anahtar Sözcükler: e-eğitim, Eğitim Teknolojileri, Elektrik, Yapılandırmacılık
Başlıklar E-eğitim, Eğitim Teknolojileri, Fatih Projesi
Dosya  878.14 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC