XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkXBRL Bilanço ve Gelir Tablosu Analizi ve Semantik Web?e Uyarlanması
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ömer SEVİNÇ
Org: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Country: TR
E-mail: sevinc.omer_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Erdal KILIÇ
Org: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ekilic_AT_omu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)osevinc_AT_omu.edu.tr
Anahtar KelimelerXbrl, Finansal Analiz, Semantik Web, RDF, SparQL
ÖzetGünümüzde özellikle finans sektöründe elektronik ortamda çok fazla veri trafiği gerçekleşmektedir. Bu verilerin doğru ve hızlı analiz edilip karar verme aşamalarına destek verilmesi kritik önem taşımaktadır. Bu çalışmada Türk muhasebe sistemine göre bir firmanın Xbrl ile hazırlanmış bilanço ve gelir raporlarının XPath ve Php kullanılarak analizini gerçekleştiren bir uygulama geliştirilmiştir. Uygulama bilanço ve gelir tablosu örnek dokümanlarını tarayarak XML etiketlerine göre ayıklayıp gerekli verileri elde etmekte ve belirli finansal formülleri uygulayarak analiz sonuçlarını web ortamında görüntülemektedir. Bununla birlikte uygulamada yeni nesil web teknolojileriyle standart hale gelecek semantik web uygulamaları da göz önünde bulundurularak Xml formatındaki Xbrl örnek dokümanı C# ile RDF/XML formatına dönüştürülmüştür. Elde edilen RDF/XML formatındaki doküman C# ile Rdf üçlülerine (N3) dönüştürülerek SparQL ile sorgulanması sağlanmıştır. Son olarak uygulama ile ilgili karşılaştırmalar yapılarak sonuçları değerlendirilip, semantik web ile elde edilebilecek faydalara değinilmiştir.
Başlıklar E-iş, M-iş ve Yeni Ekonomi
İnternet, Demokrasi, Katılım ve Saydamlık
semantik web
web 2.0, web3.0 ve nesnelerin interneti
Yeni Nesil İnternet: internet2, IPv6, Gelecek İnternet
Dosya  146.5 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC