XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkTürk Siyasi Partilerinin İnternet Ağı Yapıları
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Nazlı Aytuna
Org: Galatasaray Üniversitesi
Country: TR
E-mail: nazli.aytuna_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)nulbay_AT_gsu.edu.tr
Anahtar Kelimelersiyasi iletişim, internet ağı, siyasi partiler, Webometrics
ÖzetManuel Castell, İnternet Galaksisi başlıklı kitabının girişinde mesajı oluşturan internet ağıdır ifadesini kullanır. Yapısal olarak baktığımızda internet ağının birbiriyle ilişkilendirilmiş bağlantı noktalarından oluştuğunu görürüz. İnternet ağları esnek ve değişen ortam özelliklerine göre kolaylıkla uyum sağlayabilen kusursuz organizasyon yapıları oluştururlar. Demokratik bir sistemin içinde bu organizasyon yapısının nasıl olması gerektiği ise bu bağlantıların amaçlarının ve işlevlerinin sorgulanması gerekliliğini ortaya koyar. Web sitesinin içeriğinin yanı sıra, web sitesinin internet ağı üzerinde nasıl konumlandığı da politik ve sosyal mesaj verir. Bu çalışma kapsamında, Cumhuriyet Halk Partisi örneğinden hareketle Türk siyasi partilerinin internet ağ yapıları sorgulanacaktır. Analiz verilerini oluşturmak amacıyla resmi web sitelerinin oluşturdukları link yapıları LexiURL programı olarak da bilinen ?webometrics? link analizi metoduyla incelenecektir.
Başlıklar İnternet, Demokrasi, Katılım ve Saydamlık
Dosya  75.5 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC