XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkBT Eğitime Kaynaştırılması: Ülke deneyimlerimiz
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Barış Sezer
Org: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Country: TR
E-mail: barissezer13_AT_hotmail.com
Diğer Yazar(lar)0544 244 52 42
Anahtar KelimelerAnahtar Sözcükler: Teknolojik Uygulamalar, Değişim Süreci, Teknoloji Okuryazarlığı, Kaynaştırma Süreci. Key Words: Technological Applications, Period of Change, Technological Literacy, Integration Period.
ÖzetBilişim Teknolojilerinin Eğitime Kaynaştırılması: Önem, Engeller ve Ülkemizde Gerçekleştirilen Projeler 20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren teknolojik uygulamalarda önemli gelişmeler yaşanmaya başlamıştır. Teknoloji günlük yaşantımızın önemli bir parçası haline gelmiştir ve her alanda karşımıza çıkmaktadır. Gelişen teknoloji ile birlikte endüstri, sanayi, ticaret, sağlık gibi birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında da değişimler meydana gelmekte, bilginin kapsamı, bilgiye erişim hızı ve yöntemi de değişmektedir. Eğitim kurumları ise bilgi ya da bilişim çağı olarak adlandırabileceğimiz bu dönemdeki değişim sürecinin tam ortasında bulunmaktadır. Bu süreçte özellikle okul yöneticilerine ve öğretmenlere oldukça önemli görevler düşmektedir. Artık okuryazar bireyler yetiştirmek tek başına yeterli olmamakta, teknoloji okuryazar bireyler yetiştirilmesi de gerekmektedir. Bu durumun gerçekleşmesinin en önemli koşuluda, eğitim ortamlarına etkin biçimde teknolojiyi kaynaştırmaktır. Bu bağlamda bu araştırmada, eğitim ortamlarına bilişim teknolojilerinin kaynaştırılması sürecinin önemine değinilmiş olup, bu süreçte karşılaşılan engeller ve ülkemizde bu amaca yönelik geliştirilen projeler sunulmuştur. Abstract: The important developments have been come into effect in the technological applications beginning from the last quarter of the 20th century. Technology becomes an important part of our daily life and we encounter with it in every place. Together with the developing technology, variations have been taking place in many fields such as industry, trade, health and education as well and the scope of information, access speed to information and access methods are rapidly changing. Educational institutions stand in the very middle of this period of change as we may refer to as information age. Within this period the quite important missions fall particularly to the school administrators and teachers. Merely to educate literate individuals is not sufficient anymore, but technologically literate individuals should also be trained. The most important condition to realize this matter is to integrate technology to the educational environment effectively. In this context, we refer to the importance of the period of integration of the information technologies to educational environment and the impediments encountered during this period and the projects developed for the purpose of this aim in our country are presented in this research.
Başlıklar E-eğitim, Eğitim Teknolojileri, Fatih Projesi
Dosya  85.5 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC