XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkBTME: Mobil Peer-to-Peer Uygulamalar İçin Bluetooth Uygulama Çatısı
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Oğuz Dönmez
Org: Ege Üniversitesi Tire Kutsan MYO
Country: TR
E-mail: oguz.donmez_AT_ege.edu.tr

Yazar 2
Name: Ata Önal
Org: Ege Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ata.onal_AT_ege.edu.tr

Yazar 3
Name: Tuğkan Tuğlular
Org: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Country: TR
E-mail: tugkantuglular_AT_iyte.edu.tr

Yazar 4
Name: Rıza Cenk Erdur
Org: Ege Üniversitesi
Country: TR
E-mail: cenk.erdur_AT_ege.edu.tr
Diğer Yazar(lar)oguz_donmez_AT_yahoo.com
Anahtar KelimelerBluetooth, Çatı, J2ME, Mobil Peer-to-Peer
ÖzetBu bildiride; Java 2 Micro Edition(J2ME) platformu üzerinde çalışan mobil cihazlara yakınlığa dayalı peer-to-peer uygulamaları hızlı bir şekilde geliştirmeye imkan veren BTME(Bluetooth for J2ME) çatısı sunulmuştur. BTME çatısı; uygulama geliştiricilere, haberleşme için Bluetooth'u kullanan MANET uygulamaları geliştirmeye imkan verir. Çatı, taşınabilir ve kullanımı kolay olarak gerçekleştirilmiştir. Çok az bir programlama çabasıyla yeniden kullanılabilirliğini ve yeni paradigmalara adapte olabilirliğini arttırmak için tasarım desenleri kullanılmıştır. Geçerliliğini kontrol etme amacıyla BTME çatısı kullanılarak bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Geliştirilen uygulama en az üç cep telefonuna ihtiyaç duyar. Geliştirilen uygulamadaki cep telefonlarının görevleri şu şekildedir: bir tane servis kayıtçısı, bir tane servis sağlayıcısı ve bir veya daha fazla servis istemcisi.
Başlıklar Mobil Yaşam, Mobil Ağlar, Teknolojiler, Uygulamalar
Dosya  324 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC