XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkKullanılabilir Güvenlik ve Grafik Şifreler
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: ülkü arslan aydın
Org: Sermaye Piyasası Kurulu, ODTÜ
Country: TR
E-mail: ulku.arslan_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: cengiz acartürk
Org: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Country: TR
E-mail: acarturk_AT_metu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)ulku.arslan_AT_spk.gov.tr
Anahtar KelimelerKullanılabilir güvenlik, Kimlik doğrulama teknikleri, Grafik şifreler
ÖzetGüvenli şifrelerin genel olarak zor hatırlanabilir olması, kolay ezberlenebilir şifrelerin ise güvenlik açısından zayıf olması, güvenlik ve kullanılabilirliğin aynı anda sağlanabilmesi konusundaki güçlüklere işaret eder. İnsanların resim hafızasının, kelime ve sayılara göre daha kalıcı olduğunu gösteren çalışmalar ışığında, kullanılabilir güvenliği sağlamak amacıyla, grafik şifreler metin tabanlı şifrelere alternatif bir yöntem olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmada, günümüzde kullanılan grafik şifre yöntemleri sunulmuş, bu yöntemler güvenlik ve kullanılabilirlikleri yönünden değerlendirilmiştir.
Başlıklar İnternetde Güvenlik, virus, spam ve bireysel savunma
Dosya  686 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC