XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkBaharatlı domuz eti durumuna düşmemenin yolları
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Selçuk Burak Haşıloğlu
Org: PAU
Country: TR
E-mail: hasiloglu_AT_pau.edu.tr
Diğer Yazar(lar)selcukburak_AT_hasiloglu.com
Anahtar KelimelerSpam, e-posta ile pazarlama, e-commerce
ÖzetÖzet olarak olarak, işletmeler izinli pazarlama yaklaşımları çerçevesinde elektronik posta ile pazarlama faaliyetlerini yürütmelidirler. Opt-in ve opt-out sistemlerinden yararlanılmalıdır. Ancak sadece bu yaklaşımı kullanarak stratejik başarıya ulaşmak da mümkün değildir. Mesajın gönderme gün ve hatta saati dahi etkilidir. Gün ve saat etkinliği demografik faktörlere göre değişkenlik göstermektedir. Dikkat edilmesi gereken bir diğer faktör ise e-postalardaki gönderen ve konu kısımlarıdır. Bunlarda semiyotik teorilerden yararlanmak uygun olacaktır. Ayrıca mesaj içerikleri isme hitaben gitmesi durumda e-postanın açılması, okunması ve linklerine tıklanması oranın katlanarak artmaktadır. Dolayısıyla işletmeler e-postalarını genel içerik şeklinde değil de kişiye özel göndermeleri gerekmektedir (CRM?e dayalı EPP). Bu bağlamda önceden edinilen bilgilerin kullanım ile gönderilen iletiler çok daha etkilidir. Söz edilmesi gereken bir diğer konu da referans ile gelen elektronik postalardır. Aynı mesajın alıcı tarafından iletilerek gönderilen ya da başkasına gönderilmesini tavsiye eden ya da e-posta grubuna eklenmesi için davet eden bu süreç, WOMM?a dayalı EPP olarak adlandırılmaktadır ki son derece etkilidir. Tüm bunların yanında altının çizilmesi gereken bir diğer konu vardır ki, o da e-posta gönderim sürecinin geri dönüşlerinin takibi üzerinedir. E-posta sisteminin bu özelliği, mesajın etkinliğinin ölçmenin yanında alıcının mesaj içeriği ile ilgilenip ilgilenmediğinin ve böylelikle yeni iletiler gönderilip gönderilmeyeceği kararı için de önemli bir kaynak niteliğindedir. Dolayısıyla işletmeler, e-posta sisteminin bu önemli özelliğinden yararlanarak pazarlama stratejilerini belirlemelidirler. Aksi halde, işletmelerin baharatlı domuz eti (başka bir ifade ile istenmeyen ve rahatsızlık duyulan kurum) durumuna düşmeleri kaçınılmazdır.
Başlıklar İnternet ve Reklamcılık
E-iş, M-iş ve Yeni Ekonomi
Yeni İnternet Teknolojileri, Grid ve Bulut Hesaplama
Yeni Nesil İnternet: internet2, IPv6, Gelecek İnternet
Dosya  34.31 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC