XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkQ ve Q+ Sürü Bellekli I@I Modeli Tasarımında Kullanılan T Genetik Altyapı Elamanları
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Fevzi Ünlü
Org: Ege ve Yaşar Üniversiteleri-
Country: TR
E-mail: fevziunlu.mh_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)fevziunlu_AT_ttmail.com
Anahtar KelimelerBellek, programlama, fonksiyon, RCR, RCR-belekleri, RCR-bellek programlaması, RCR-fonksiyonları, Bildirişimli-matematik, Q, Q+.
ÖzetBu bildiride Q = Q[m=1, n] ve Q+ = Q+[m=1, n] sürü bellekli I@I modeli tasarımında kullanılan T genetik altyapı elamanları tanıtılmaktadır. Q bir bellek içine yayılmış bellek sürüsünden bir sürü bellek oluşturma modelidir. RCR formatında organize olmuş kip-n rakamları ile adlandırılmış 4n+1 birey bellekten oluşturulur. Q+ ise aynı yapısal özelliklere yenidenlikli olarak sahip olan RCR formatında oluşturulmuş farklı Q belleklerinin ?+? küme kapanışıdır. Bir P programlama yöntemi ile her Q sürü belliği bir T genetik, m denetim değişkenli, kip-n biçimsel dilinde bildirişim yapan, F RCR-fonksiyonu kümesinden seçilen bir f RCR-fonksiyonu ile yakın veya uzaktan anında programlanabilir. Yani Q ve Q+ bir P programı ile programlandığında F RCR-fonksiyonu ile onun yapısal özelliklerini taşıyan RCR-fonksiyonlarının F+ kapanışını I@I ve I@I+ modeli olarak üretir. Bu modellemede I@I ve I@I+ modellerinin yapısal bileşenleri bilgi-işlem ortamı içine gelişigüzel saçılabilir sonlu durum makinelerinden oluşmuş sonlu durum makinesi örnekleri olarak yorumlanmıştır. Bulundukları her kapalı veya açık bilgi-işleme ortamında, kip-n rakamlarının temsil ettiği frekanslarla devinim yapan dalga hareketine kodlanmış olan ham bilgiyi algılayabilir. Biçimsel yorumlar yaparak kullanıcı amacına uygun olan fonksiyonel kip-n bilgisini üretir. Çünkü I@I ve I@I+ modelleri Q RCR BTN sürü bellek ve Q+ RCR BTN sürü bellek kapanışı türüne sahip BTN oluşumlarıdır. Bu belleklerin tanımında kullanılan m ve n doğal sayılardır ve m ? 1 ve n ? 2 şartlarını sağlarlar. I@I ve I@I+ BTN oluşumları Q ve Q+ BTN oluşumlarının içeriklerini algılar, test eder ve işleyerek yeni kip-n bilgisi üretmede kullanır. Kullanıcı I@I ve I@I+ yapılarının sahip olduğu Q ve Q+ içeriğine bir P programı ile bir f ? F veya f+ ? F+ bilgisi ile programlama özgürlüğüne sahiptir. Sadece, Q+ RCR sürü belek kapanışından gelişigüzel bir Q RCR sürü bellek seçildiğinde ona, uzak veya yakın konumlu, iyi tanımlı ve ölçülebilir bir mesafeden, H[n,m] = farklı sayıda f ? F RCR-fonksiyonu bir P programı ile anında programlanabilmektedir. Elde edilen her ürün bir fonksiyonel I@I modeli gibi davranarak iş yapmaktadır. Günümüzde her Q+ RCR BTN sürü bellek kapanışını, bir P+ RCR BTN sürü bellek programı kapanışı ile programlayabilen bir teknik mevcuttur. Sonuç ürün olarak F+ RCR BTN fonksiyon sürüsünü, kuramsal anlamda, bir bildirişimli I@I+ modeli olarak üretir. Bu I@I modeli T dilinde kodlanarak üretilmiştir. İşletim sistemi kip-n dilinde kendi içeriğine gizlenmiş olarak mevcuttur. Söz konusu tekniği anlatan; ?Bildirişimli Matematik? adı altında günlük yaşantımıza girmiş bir bilim dalı vardır. Değişik üniversitelerde ders konusu olarak öğretilmiştir. LISP kökenli bu bilim dalının kurucusu yazardır. Buluşunun özünü bu bildiride, m=1 değerine karşılık gelen, 1-denetim değişkenli ?kip-n Q RCR BTN sürü belleklerini tanıtmak için yapacaktır. Yeterli kaynak, kaynaklar listesinde veya kaynakların kaynak listelerinde vardır, [4-12]. Farklı düşünmeyi çağrıştıran kip-n biçimsel dilinin mantıksal açılımları için gerekli olan kavramlar [1-3] içeriğinde mevcuttur. Daha sonra serbest bırakılacak olan yazılarımızda çok denetim değişkenli Q RCR BTN sürü bellekleri tanıtılmış olacaktır.
Başlıklar Araştırma ve İnovasyon Ağları, 7. çerçeve, teknoparklar
Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
Digital Activisim
E-eğitim, Eğitim Teknolojileri, Fatih Projesi
İnternet Yönetişimi ve STK'lar
Mobil Yaşam, Mobil Ağlar, Teknolojiler, Uygulamalar
Özgür Web Teknolojileri
semantik web
Yeni İnternet Teknolojileri, Grid ve Bulut Hesaplama
Yeni Nesil İnternet: internet2, IPv6, Gelecek İnternet
Dosya  395.37 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC