XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkPanel: Bir Kültür Bileşeni Olarak İnternet
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Beno Kuryel
Org: Ege Ü. Müh. Fak. (Dekanı)
Country: TR
E-mail: beno.kuryel_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Göknur Ege Bostancı
Org: Ege Ü. Sosyloji Bölümü
Country: TR
E-mail:

Yazar 3
Name: Aslı Tunç
Org: Bilgi Ü. Sosyoloji Bölümü
Country: TR
E-mail:

Yazar 4
Name: Burak Doğu
Org: İzmir Ekonomi U, İletişim Bölümü
Country:
E-mail:
Diğer Yazar(lar)0 232 388 00 16; 0 532 315 02 65
Anahtar KelimelerKültürel bileşen, etkileşim, bilgi, bilgikuramı
Özetİnternet yaşamın dinamik ağlar içindeki evriminin son biçimlerinden biridir. Gerek günlük yaşamı, gerekse bireyi ve zihniyet devinimini doğrudan etkileyen bu kültürel bileşeni farklı boyutlarıyla ele almanın önemni açıktır. Bu boyutlar, internetin tarihsel evrimini, bilgikuramsal etmenlerini, bilgiye ulaşım özelliklerini, öğretim süreçlerindeki etkileşimleri, psikososyal değişkenlerini içermektedir. Bu bir paneldir.
Başlıklar Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
İnternet Yasakları, Sansür ve Zararlı İçerik
İnternet, Demokrasi, Katılım ve Saydamlık
Sosyal Ağlar ve Eğitim
Sosyal Ağlar ve İnternetin Sosyal Boyutları
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC