XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkVücut Alan Ağları ile Bir Hasta İzleme Sistemi Önerisi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Şerife Baş
Org: Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği
Country: TR
E-mail: serifebas86_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Levent Toker
Org: Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği
Country: TR
E-mail: levent.toker_AT_ege.edu.tr
Diğer Yazar(lar)serife.bas_AT_tupras.com.tr
Anahtar KelimelerHasta izleme sistemi, kablosuz haberleşme, vücut alan ağı, kişisel alan ağı.
ÖzetVücut Alan Ağları Kullanımı ile Gerçekleştirilecek Bir Hasta İzleme Sistemi Önerisi Tüm dünyada sağlık sektörü yükselen maliyet, artan tıbbi hatalar, personel yetersizliği ve ayrıca kırsal bölgeler ile gelişmemiş kentsel bölgelerde yetersiz sağlık faaliyetleri gibi pek çok sorunla karşı karşıyadır. Yaşanan zorlukların sebeplerinden biri, yavaş, pahalı ve verimsiz olan geleneksel sağlık hizmetleridir. Bu çalışmada kablosuz teknolojilerle geliştirilmiş ve bilişsel radyo teknolojisini içeren bir hasta izleme sistemi mimarisi önerilmiştir.
Başlıklar İnternet ve Medikal Bilişim
Dosya  483.4 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC