XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkLise Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerine İlişkin Tutumları
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Mehmet Aksüt
Org: Mega Eğitim Danışmanlık
Country: TR
E-mail: dr.aksut_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Songül Ateş
Org: Uşak Üniversitesi Ssosyal Bilimler Enstitüsü
Country: TR
E-mail: ssongulatess_AT_gmail.com

Yazar 3
Name: Sevgi Balaban
Org: Uşak Üniversitesi Ssosyal Bilimler Enstitüsü
Country: TR
E-mail: sevgi_45_89_AT_hotmail.com
Diğer Yazar(lar)533 9212040
Anahtar Kelimelerfacebook, sosyal ağlar, lise,
ÖzetLise Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerine İlişkin Tutumları Mehmet Aksüt1, Songül Ateş2, Sevgi Balaban2 1 Mega Eğitim Danışmanlık, Uşak 2 Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak dr.aksut@gmail.com, ssongulatess@gmail.com, sevgi_45_89@hotmail.com Özet: İnternet her bireyin olduğu kadar ergenlerin de dünyayı keşfetme, yeni öğrenmeler ve eğlence için mükemmel bir ortamdır. Kişiler arası iletişimde sosyal ağların da önemli bir yeri vardır. Bu ağlar içinde en çok kullanılan araştırmaların sonuçlarına bakılırsa facebooktur. Lise çağındakilerin facebook hesabı olması, bunu kullanma amacı, bu hesabı ne kadar süreyle kullandığı gibi kişisel bilgileri saptama ve kullanıma ilişkin tutumları belirleme amacıyla bu çalışmayı yaptık. Geliştirdiğimiz tutum ölçeğini uygulayarak elde ettiğimiz sonuçları araştırmacılar ve diğer kullanıcılar için yararlı olacağı düşüncesiyle paylaştık. Anahtar sözcükler: Sosyal ağlar, facebook, ergenlik çağı, lise öğrencileri, tutum. HİGH SCHOOL STUDENTS' ATTİTUDES TOWARDS SOCİAL NETWORKİNG SİTES Abstract: Internet access in the world to explore each individual's environment, as well asadolescents and the perfect setting for new learning and fun. Interpersonal communication has an important place in social networks. Given the results of this research is the most used facebook networks. The aim of this study was to determine their attitudes toward high school children have facebook account, aim to use it, the account uses personal information. The results obtained by applying the scale of attitude that which was developed by the researcher and we shared the idea would be useful to others. Key words: social networks, facebook, adolescence, attitudes.
Başlıklar Sosyal Ağlar ve İnternetin Sosyal Boyutları
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC