XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkBildirişimli Matematiğin Q Sürü Bellekli 3D I@I Internet Sürüsü
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Fevzi Ünlü
Org: Ege ve Yaşar Üniversiteleri
Country: TR
E-mail: fevziunlu.mh_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)fevziunlu_AT_ttmail.com
Anahtar KelimelerBTN-bilgi tabanlı nesne, bellek, programlama, fonksiyon, rator cab, rand, RCR, RCR-beleği, RCR-bellek programlaması, RCR-fonksiyonları, Bildirişimli Matematik, Q-beleği, Q+-belleği, P-programı, P+-programı, F-fonksiyonu, F+-fonksiyonu, Q veya Q+ bellekli I@I-internet modeli.
ÖzetÖzet Q ve Q+ sürü bellekli I@I modeli tasarımında kullanılan T genetik altyapı elamanları tanıtılmıştır, Kaynak[4-13]. Orada Q bir bellek içine yayılmış bellek sürüsünden bir sürü bellek oluşturma modelleridir. RCR formatında organize olmuş kip[n] rakamları ile adlandırılmış 4n+1 birey tik bellekten oluşturulur. Q+ ise aynı yapısal özelliklere yenidenlikli olarak sahip olan RCR formatında oluşturulmuş farklı Q belleklerinin ?+? küme kapanışıdır. Bir P programlama yöntemi ile her Q sürü belliği bir T genetik, m denetim değişkenli, kip[n] biçimsel dilinde bildirişim yapan, F RCR-fonksiyonu kümesinden seçilen bir f RCR-fonksiyonu ile yakın veya uzaktan anında programlanabilmektedir. Yani Q ve Q+ bir P programı ile programlandığında, F RCR fonksiyonu ile onun yapısal özelliklerini taşıyan RCR fonksiyonlarının F+ kapanışını I@I ve I@I+ modeli olarak üretmektedir. Bu modellemede I@I ve I@I+ modellerinin yapısal bileşenleri bilgi-işlem ortamı içine gelişigüzel saçılabilir sonlu durum makinelerinden oluşmuş sonlu durum makinesi örnekleri olarak yorumlanmıştır. Bulundukları her kapalı veya açık bilgi-işleme ortamında, kip[n] rakamlarının temsil ettiği frekanslarla devinim yapan dalga hareketine kodlanmış olan ham bilgiyi algılayabilirler. Biçimsel yorumlar yaparak kullanıcı amacına uygun olan fonksiyonel kip[n] bilgisini üretirler. Çünkü I@I ve I@I + modelleri Q sürü bellek ve Q+ bellek sürüsü kapanışı türüne sahip BTN oluşumlarıdır. Bu belleklerin tanımında kullanılan m ve n doğal sayılardır ve m > 1 ve n ? 2 şartlarını sağlarlar. I@I ve I@I+ internet oluşumları Q ve Q+ bellek oluşumlarının içeriklerini algılar, test eder ve işleyerek yeni kip[n] bilgisi üretmede kullanır. Kullanıcı I@I ve I@I+ sürülerinin sahip olduğu Q ve Q+ içeriğine bir P programı ile bir f ? F ve f+ ? F+ fonksiyon bilgisi programlama özgürlüğüne sahiptir. Sadece, Q+ belek sürüsü kapanışından gelişigüzel bir 3D Q sürü belleği seçildiğinde ona, uzak veya yakın konumlu, iyi tanımlı ve ölçülebilir bir mesafelerden, H[n,m] sayıda f ? F fonksiyonundan biri bir P programı ile anında programlanabilmektedir. Elde edilen her ürün bir 3D I@I modeli gibi davranarak iş yapmaktadır. Günümüz Bildirişimli Matematiği içeriğinde: Bir 3D Q+ RCR BTN bellek sürüsü kapanışına; bir 3D F+ RCR BTN fonksiyon sürüsü kapanışını; bir 3D P+ RCR BTN program sürüsü kapanışı ile programlanması bilinmektedir. Sonuç ürün olarak bir 3D I@I+RCR BTN internet sürüsü üretilmektedir. Yani söz konusu modelleri, bir kip[n] biçimsel dilinde kodlayarak anlatan; ?Bildirişimli Matematik? adı altında günlük yaşantımıza girmiş bir bilim dalı vardır. Değişik üniversitelerde ders konusu olarak öğretilmiştir. LISP kökenli bu bilim dalının kurucusu yazardır. Buluşunun özünü Kaynak[4-13] aracılığında yapmıştır. Bu bildiride, m=1 değerine karşılık gelen T genetik 1-denetim değişkenli kip[n] bildirişimli 3D I@I+ RCR BTN modelinin tanıtımı için yapacaktır. Yeterli kaynak, kaynaklar listesinde veya kaynakların kaynak listelerinde vardır, [4-13]. Farklı düşünmeyi çağrıştıran kip[n] biçimsel dilinin mantıksal açılımları için gerekli olan kavramlar [1-3] içeriğinde mevcuttur.
Başlıklar açık Veri, Açık Devlet
Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
E-eğitim, Eğitim Teknolojileri, Fatih Projesi
Hesaplama ve Tarama motorları
İnternet Yönetişimi ve STK'lar
İnternet, Demokrasi, Katılım ve Saydamlık
Özgür Web Teknolojileri
semantik web
Yeni İnternet Teknolojileri, Grid ve Bulut Hesaplama
Yeni Nesil İnternet: internet2, IPv6, Gelecek İnternet
Dosya  930.02 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC