XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkGrafik Öğrencilerinin Bilgi Okuryazarlığı Düzeylerinin Analizi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Bahar Yalçın
Org: Celal Bayar Üniversitesi
Country: TR
E-mail: baharyalcin.cbu_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Batuhan Çolak
Org: Gazi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: batuhancolak_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)0533 397 97 63
Anahtar KelimelerBilgi Okuryazarlığı, Bilgi Teknolojileri, Görsel İletişim, Grafik Tasarımı, Grafik Eğitimi
Özet Bilgi Okuryazarlığı Bağlamında Grafik Bölümü Öğrencilerinin Algı Düzeylerinin Analizi Yaşadığımız bilgi toplumu sürecinde her alanda görülen değişim olgusu, bireyleri ve toplumları derinden etkilemektedir. Bilgi, teknoloji, meslekler, iş tanımları, beceriler ve daha bir çok kavram değişmekte ve dönüşmektedir. Bu çağın karakteristik özelliklerini yansıtan ?bilgi? kavramı, sürekli yenilendiği ve değiştiği için her geçen gün biraz daha değer kazanmaktadır. ?Bilgi?, çağımızda değişimin yakıtını oluşturan temel bir dinamik olarak yaşamsal süreçler açısından kritik bir önem taşımaktadır. Çağımızda üretilen bilgi miktarındaki artış, dramatik boyutlara ulaşmıştır. Bilgi artışının bu denli yoğunlaşması ise gerekli ve doğru bilgiye ulaşma boyutunda bazı becerilere sahip olmayı gerekli kılmaktadır. Bugünün toplumları özellikle; bilgiye erişebilen, değerlendirebilen, kullanabilen, üretebilen ve paylaşabilen ve teknolojiyi hayatının her aşamasında kullanabilen insan gücüne ihtiyaç duymaktadır. Bu durum bilgi çağındaki toplumları oluşturan bireylerin, gerekli özelliklerini temsil eden bilgi okuryazarlığı kavramını ortaya çıkarmıştır. Bireysel öğrenme ve bilgi okuryazarlığı yaşam boyu öğrenmenin temel taşlarını oluşturmaktadır. Bilgi okuryazarı insan nasıl öğreneceğini bilir ve yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilir. ?Bilgi okuryazarlığı? terimi bilgi problemlerini çözme (information problem-solving) becerisi olarak da tanımlanmaktadır (1). Günümüzde bilgi okuryazarı olmak, her meslek grubu açısından başarıya giden yoldaki en önemli yapı taşlarından birisi olarak son derece önem kazanmaktadır. Çalışmamızda bu görüş açısından yola çıkılmış ve grafik eğitimi gören üniversite düzeyindeki öğrencilerin bilgi okuryazarlığı boyutunda sahip oldukları yetkinliklere ilişkin algılarının saptanması amacıyla Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü?nde öğrenim gören 65 öğrenciye anket uygulaması yapılarak elde edilen sonuçlar betimleyici alan araştırması kapsamında analiz edilerek yorumlanmıştır.
Başlıklar Bilgi/medya okuryazarlığı, sayısal bölünme yelpazesi
Dosya  512.03 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC