XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkTürkiye?de İnternet Kullanımının Toplumsal Yansımaları
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Batuhan Çolak
Org: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Country: TR
E-mail: batuahancolak_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Bahar Yalçın
Org: Celal Bayar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Country: TR
E-mail: baharyalcin.cbu_AT_gmail.com

Yazar 3
Name: Selma Korkmaz
Org: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Country: TR
E-mail: Selmakorkmazzz_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)0533 397 97 63
Anahtar Kelimelerİnternet, İnternet Kullanımı, Türkiye?de İnternet, İnternetin Toplumsal Sorunları
ÖzetBilgi çağını yaşadığımız zaman dilimi içerisinde, 2000?li yıllardan itibaren evlere kadar ulaşan internet teknolojisinin hayatımızdaki yeri her geçen gün daha da önem kazanmakta ve yaşamsal bir vazgeçilmez haline gelmektedir. Bu kapsamda internet; alışveriş yapmaktan, haber okumaya, bankacılık işlemlerinden, kişisel site kurmaya kadar pek çok alanda farklı işlevleri yerine getirmek amacıyla kullanılmaktadır. Öte yandan insanların dış dünyaya kendilerini anlattıkları ve dış dünyadan bilgi aldıkları etkileşimli bir iletişim aracı haline gelmesi bakımından internet, bir bilgisayarı ve internet bağlantısı olan her bireyin yayın yapabileceği, kontrolü çok güç bir alan sorununu da ortaya çıkarabilmektedir. Bu bağlamda ülkemizde giderek yaygınlaşan internet kullanımı, toplumsal düzeyde önem taşıyan pek çok soruna dikkat çekmeyi gerektirmektedir. Çalışmamızda bu görüş kapsamında; güvenlik tehditleri, özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi, amaç dışı kullanım, gençler ve çocuklara yönelik zararlı sitelerin yaygınlaşması gibi toplumsal düzeyde önemli yansımaları oluşturan sorunlar ele alınmış ve çözüme yönelik olarak değerlendirilmeye çalışılmıştır. Abstract: The information age we live in time, from the 2000s up to the houses where the Internet technology in our lives with each passing day is becoming more important and vital indispensable. In this context, the internet; doing shopping, reading news, banking transactions, to establish a personal site used to fulfill different functions in many areas. On the other hand testimonials of people themselves to the outside world and they get their information from the outside world to become an interactive means of communication for the internet and a computer with an Internet connection can make each individual publication, the question of control is very difficult in the extractor. In this context, an increasingly common use of the Internet, the social level to draw attention to the problem requires a lot of importance. In our study, the scope of this opinion; security threats, breach of the confidentiality of private life, for purposes of use, young people and children, such as the spread of harmful sites, important reflections on the social level, as assessed by solution-oriented issues were taken up and studied.
Başlıklar Gizlilik, Bireysel haklar, Mahremiyet ve Kişisel Verilerin Korunma
Dosya  467.47 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC