XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

Başlıkİnternette medya okuryazarlığı yaklaşımı
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Halil İbrahim Gürcan
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: higurcan_AT_anadolu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)higurcan_AT_gmail.com
Anahtar Kelimelerinternet okuryazarlığı, medya okuryazarlığı,
Özetİnternet ve çevrimiçi dünya giderek öncelikli bilgi, haber kaynağı olmuştur. Gerek öğrenciler, öğretmenler ve bilgiye gereksinim duyan herkes için internet, vazgeçilmez kaynak olarak giderek önemini artırmaktadır. İnternetin yaşamdaki bu önemi, onun sosyal, bireysel ve psikolojik etkilerini de tartışmaya açmaktadır. Bu noktada bir iletişim ortamı olarak internetin ve dolayısıyla interneti oluşturan araçların nasıl kullanılması gerektiği önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır.. Bu çalışmada, internet ortamının nasıl kullanılması gerektiği, medya okuryazarlığı bağlamında irdelenerek, dijital okuryazarlık yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik, bulunan enformasyonun kullanışlılık, doğruluk ve kullanımına yönelik 26 kriter bağlamında bir değerlendirmede bulunulacaktır.
Başlıklar Bilgi/medya okuryazarlığı, sayısal bölünme yelpazesi
Dosya  60.5 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC