XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkSanal Sanat Müzelerinin Etkileri ve Faydaları
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Damla Düzel
Org: Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Country: TR
E-mail: damladuzel_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)0536 686 5300
Anahtar Kelimelersanat, sanal müze, müze, interaktif medya, sanat tüketimi
ÖzetSanat Müzelerinin Sanal Müze Olarak Kullanılmasının Etkileri ve Faydaları Günümüz dünyasında farklılık gösteren interaktif medya unsurları, insanların alışkanlıklarını olumlu ve olumsuz yönde etkilemektedir. Sanat müzelerinin etkileşimli ortama taşınması video, ses ve görsellerle yeni bir boyut kazanmıştır. Klasik şartlara göre, müzelerin ziyaret edilme alışkanlığı ile birlikte o bölgelerin turistik gezilerini de etkilemektedir. Sanal ortama taşınan sanat müzelerinde, turizm açısından oluşan noksanlığın yanı sıra, seyahat engeli bulunan insanlar ve sanat öğrencileri açısından da büyük bir kaynak ve olanak olarak gösterilebilmektedir. Bu bağlamda, sanal müzelerin kullanımı farklı tepkiler yaratmıştır. Sanal ortamların bu şekilde hayatın içine girmesi kimi çevreler için durağan ve olumsuz bir örnek olarak görülse de müzeler açısından daha çok kitlelere ulaşması olumlu bir örnektir. Araştırmada, hayatımıza giren bu yeniliğin hem sanat müzeleri, hem de izleyiciler arasındaki etkileri değerlendirilmektedir. Öneri türü; Seminer.
Başlıklar İnternet ve Sanat
Yeni Medya
Dosya  62.52 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC