XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkSerbest Piyasa, Ekonomik Gelişme ve ve Özgür İnternet'in Ayrılmazlığı
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Mehmet Gençer
Org: İstanbul Bilgi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: mgencer_AT_cs.bilgi.edu.tr
Diğer Yazar(lar)05054106602
Anahtar Kelimelerİnternet yasakları, Ekonomik gelişme, Serbest piyasa
ÖzetSerbest piyasa temelli sosyo-ekonomik dönüşüm ve gelişimin temel unsuru, parasal kaynaklardan da önce, sistemin dayanağı olan bireysel özgürlüklerdir. İletişim ve ekonomik girişimciliği de kapsayan bireysel özgürlükler, ve bunlara dair algıların yönetimi, ekonomik sonuçların alınması açısından ?nansal enstrümanlardan da önemlidir. Bu makalede tarihsel süreçte ekonomik girişimciliğin felse? arkaplanı, ve güncel duruma ilişkin uluslararası karşılaştırmalar kullanılarak Türkiye?de İnternet yasakları ve bu konudaki algı yönetiminin sorunları ele alınmaktadır.
Başlıklar açık Veri, Açık Devlet
İnternet Yasakları, Sansür ve Zararlı İçerik
İnternet, Demokrasi, Katılım ve Saydamlık
Dosya  138.15 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC