XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkEtmen Tabanlı Teknolojilerin Karınca Kolonisi Eniyileme Uygulamalarında Kullanımları
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Musa Unsal
Org: Hava Harp Okulu
Country: TR
E-mail: musaunsal_AT_yahoo.com

Yazar 2
Name: Ozgur Koray Sahingoz
Org: Hava Hap Okulu
Country: TR
E-mail: sahingoz_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)sahingoz_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerKarınca Koloni Optimizasyonu, Gezgin Satıcı Problemi, Eniyileme, Etmen Tabanlı Sistemler, internet.
ÖzetArılar, karıncalar ve hatta bakteriler hayatta kalma stratejilerini bir koloni içerisinde karmaşık grup davranışları sergileyerek gerçekleştirirler. Bu davranışlarındaki amaç bireysel olarak bir problemin çözümünde gösterilecek eniyileme yaklaşımından öte kolektif olarak kolonideki diğer bireyler ile doğrudan veya dolaylı olarak etkileşerek koloni için bir eniyileme yaklaşımı sergilemektir. Son yıllarda bilim adamları bu şekilde koloninin göstermiş olduğu zeki davranış biçimlerini ayrıntılı olarak incelemekte ve gerçek hayatta değişik uygulamaların geliştirilmesinde faydalanmaktadır. Bu araştırmada doğa esinlemeli eniyilemeler konusu başlığı altında sürü zekâsı (swarm intelligence), karınca koloni optimizasyonu kavramı öncelikli olarak incelenmiş ve konu ile ilgili karmaşık çalışmalar araştırılmış ve örnek uygulamalara değinilmiştir. Etmen-tabanlı (agent-based) yaklaşımların bu tür karmaşık problemlerde nasıl bir çözüm yolu olabileceği değerlendirilmiştir. Bu çalışmada, gerçek dünyadaki her bir karıncanın bilgisayar ortamında sanal bir etmen olarak geliştirilmesi ile ortaya çıkan yapay karıncaların hareketlerinin modellenmesi ve bu sayede elde edilecek sürü zekâsının güncel problemlerin çözümünde nasıl kullanılabileceği incelenmiştir
Başlıklar İnternetde Güvenlik, virus, spam ve bireysel savunma
Mobil Yaşam, Mobil Ağlar, Teknolojiler, Uygulamalar
Yeni İnternet Teknolojileri, Grid ve Bulut Hesaplama
Dosya  266.86 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC