XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkBir Telekomünikasyon Probleminin Matematiksel Modellenmesi Üzerine
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Urfat Nuriyev
Org: Ege Üniversitesi
Country: TR
E-mail: urfat.nuriyev_AT_ege.edu.tr

Yazar 2
Name: Murat Erşen Berberler
Org: Ege Üniversitesi
Country: TR
E-mail: murat.ersen.berberler_AT_ege.edu.tr

Yazar 3
Name: Mehmet Kurt
Org: Ege Üniversitesi
Country: TR
E-mail: kurt.mehmet_AT_gmail.com

Yazar 4
Name: Arif Gürsoy
Org: Ege Üniversitesi
Country: TR
E-mail: arif.gursoy_AT_ege.edu.tr

Yazar 5
Name: Hakan Kutucu
Org: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Country: TR
E-mail: hakankutucu_AT_iyte.edu.tr
Diğer Yazar(lar)arifgursoy_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerBandpass Problem, Kombinatorik Optimalleştirme, NPtam Sınıf, Heuristik Algoritma, Bandpass Problemi İnternet Kütüphanesi
ÖzetSöz konusu problem, telekomünikasyon sektöründe, ?farklı dalga boylarını bölme ve çoklama? teknolojisi kullanan bir optik iletişim ağında, uygulanabilir en yüksek maliyet indirimini sağlamak için, tek bir kabloda hareket eden farklı dalga boylarındaki bilgi akışının en uygun biçimde paketlenmesini araştıran bir optimizasyon problemidir. Bu çalışmada, literatürde ?Bandpass problemi? olarak isimlendirilen probleminin süresel matematiksel modellemesi yapılmış, karmaşıklık analizi hesaplanarak NPtam sınıftan olduğu ispatlanmıştır. Problemin özel örnekleri geliştirilmiş, bu örneklerin paylaşıldığı internet kütüphanesi hazırlanmıştır. Problemin çözümü için heuristic bir algoritma geliştirilmiş, örnekler üzerinde yapılan hesaplama denemelerinde elde edilen sonuçlar bilinen en iyi sonuçlarla karşılaştırılmıştır.
Başlıklar Dünyada ve Türkiye'de İnternet Altyapısı
Yeni İnternet Teknolojileri, Grid ve Bulut Hesaplama
Dosya  512 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC