XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkAkıllı Yazılım Etmenleri ile Anlamsal Web Servislerinin Tümleşimi
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Tuğba Külahcıoğlu
Org: Ege Üniversitesi
Country: TR
E-mail: tugba.kulahcioglu_AT_ege.edu.tr

Yazar 2
Name: Asil Yardımcı
Org: TÜBİTAK
Country: TR
E-mail: asil.yardimci_AT_uekae.tubitak.gov.tr
Diğer Yazar(lar)tugbakulahcioglu_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerAnlamsal Web Servisleri, Yazılım Etmenleri, Jadex, OWL-S
ÖzetWeb üzerindeki veriyi anlamsallaştırarak bilgisayarlarca yorumlanabilir hale getiren Anlamsal Web, Web servisleri için de bilgisayarlar tarafından yorumlanabilir yeni bir yaklaşımı beraberinde getirmiştir. Anlamsal Web Servisleri olarak adlandırılan bu yaklaşım ile servislerin otomatik olarak bulunması, birleştirilmesi ve çalıştırması hedeflenmektedir. Yaklaşımın bir başka getirisi de servislerin farklı türdeki yazılımlarla birlikte çalışabilir hale gelmesi olmuştur. Bu bildiride anlamsal web servislerinin akıllı yazılım etmenleri ile birlikte çalışabilirliği incelenmiş, BDI (Belief-Desire-Intention) olarak adlandırılan İnanç-İstek-Niyet mimarisine sahip Jadex etmen platformu üzerinde örnek bir uygulama gerçekleştirilmiştir.
Başlıklar semantik web
Dosya  522.67 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC