XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

Başlıkİnternet Üzerinde Görüntü İşleme
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Mehmet Karakoç
Org: Ege Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İzmir
Country: TR
E-mail: pamukkaleli_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)E-posta: mkarakoc05_AT_pau.edu.tr
Anahtar KelimelerGörüntü İşleme, Web Tabanlı Nesneye Dayalı Yazılım Geliştirme
ÖzetGörüntü işleme, görüntüler üzerinde çeşitli işlemlerin yapılarak yeni görüntülerin elde edilmesini içeren ve üzerinde yoğun olarak çalışılan bir sinyal işleme alanıdır. Son derece güncel konularda uygulama alanı bulabilen görüntü işleme, teknolojinin gelişmesiyle artık çok daha hızlı olabilmekte ve bundan dolayı fizik, sanat ve biyomedikal gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Görüntü işleme kapsamındaki problemlerin çözümü ve uygulamaların gerçekleştirilebilmesi için birçok algoritma ve yöntem geliştirilmiştir. Görüntüler üzerinde çeşitli işlemlerin icra edilebilmesi, videoların işlenebilmesi, görüntü veri tabanlarında görüntü içerikli çeşitli sorgulamaların yapılabilmesi, görüntü içerikli verilerin iletimi ve kullanımı gibi pek çok uygulama görüntü işlemeyi gerektirir. Bu bildiride, görüntü işlemenin internetteki yeri ve önemi üzerinde durulmakta, görüntü işleme kapsamındaki web tabanlı pek çok esnek uygulama ve çalışma tanıtılmakta, yapılabilecek çalışmalar anlatılmakta ve görüntü işlemeye kullanıcıların gereksinimi ve kullanımı açısından bakılarak bilgiler verilmektedir. Bu bildiri ile amaçlanan, görüntülerin bilgisayarlar yardımı ile işlenmesi suretiyle görüntü işlemenin internet üzerinde icra edilmesidir.
Başlıklar Mobil Yaşam, Mobil Ağlar, Teknolojiler, Uygulamalar
Dosya  1.22 MB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC