XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkOntolojilerde Değişiklik ve Yönetimi
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Oylum Alatlı
Org: Ege Üniversitesi
Country: TR
E-mail: oylum.alatli_AT_ege.edu.tr
Diğer Yazar(lar)oylum.alatli_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerOntoloji
ÖzetAnlamsal Veb'i şekillendiren asıl bileşen ontolojilerdir.Ontolojiler Veb üzerindeki bilginin anlamının makineler tarafından anlaşılmasını ve işlenmesini olanaklı kılan ortak terminolojiler oluştururlar. Bu terminolojiler sayesinde etmenler birlikte çalışabilmekte, iletişim kurabilmekte, heterojen bilgi kaynaklarını ve anlamsal veb servislerini kullanabilmektedirler. Ontolojilerin Anlamsal Veb'deki önemi, onları aynı zamanda Anlamsal Veb'in en kırılgan noktası haline getirmektedir. Anlamsal Veb'deki tüm işleyiş ontolojilerin sağladığı anlamsal birlikte işleyebilirliğe (?interoperability?) dayalı olduğu için ontolojilerdeki değişimler tüm işleyişi bozabilmektedir. Ontolojilerin yayınlanması ve değiştirilmesi üzerinde hiçbir kısıt bulunmadığından her an bir ontoloji değişimi gerçekleşebilmekte ve Anlamsal Veb bileşenlerinin bu değişimlere uyum sağlamaları gerekmektedir. Bu bildiride ontolojilerde oluşabilecek değişiklik tipleri ve bunların yönetimi konusu ele alınacaktır.
Başlıklar semantik web
Dosya  97.03 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC