XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkKullanıcı Modellemede Veri Madenciliği Yaklaşımları
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Birol ÇİLOĞLUGİL
Org: Ege Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Country: TR
E-mail: birol.ciloglugil_AT_ege.edu.tr

Yazar 2
Name: Mustafa Murat İNCEOĞLU
Org: Ege Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Country: TR
E-mail: mustafa.inceoglu_AT_ege.edu.tr
Diğer Yazar(lar)birolciloglugil_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerKullanıcı Modelleme, Veri Madenciliği, Yapay Zeka
ÖzetKullanıcı modelleme, farklı kullanıcıların bulunduğu ve kullanıcıların birbirinden ayrı yönlerinin modellendiği pek çok farklı alandaki sistem için önemli bir role sahiptir. Kullanıcı modellemenin temel yapısı olan kullanıcı modeli; kullanıcı hakkındaki bilgilerin makine-yorumlanabilir gösterimi olarak tanımlanabilir. Genel amaçlı bir kullanıcı modelleme için modelleme aşamaları sıralanacak olursa; bir veya birden çok kullanıcı tipi için hedeflerin, planların, tercihlerin, görevlerin ve yeteneklerin gösterimi, kullanıcıların ilişkili genel karakteristiklerinin özel kullanıcı altgruplarında gösterimi, bir kullanıcının ilgili altgruplarda sınıflandırılması, kullanıcı davranışlarının izlenmesi ve kaydedilmesi, kullanıcının sistemle olan etkileşim geçmişine bakarak hakkında tahminlerde bulunulması ve farklı kullanıcıların sistemle etkileşimlerinin genelleştirilerek kullanıcıların gruplanması şeklinde bir sıralama ele alınabilir. Kullanıcı modellemede karşılaşılan zorluklar ise kullanıcı modellerini oluşturmak için kullanılacak veri miktarı, verinin kalitesi, verilerdeki gürültü oranı, insan davranışlarındaki kesin olmayan yapıdan kaynaklanan durumları yakalama gerekliliği olarak sıralanabilir. Bu bildiride kullanıcı modellemede kullanıcılardan veri girişi alımıyla ilgili teknikler sınıflandırılarak; kullanıcı modelleme için kullanılan veri madenciliği ve yapay zeka teknikleri ayrıntılı olarak ele alınacaktır.
Başlıklar semantik web
web 2.0, web3.0 ve nesnelerin interneti
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC