XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkUşak İli Yerel Medya Web Sitelerinin Değerlendirilmesi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Nihat ÇAKIN
Org: Uşak Bilim ve Sanat Merkezi
Country: TR
E-mail: ncakin_AT_hotmail.com

Yazar 2
Name: Halil İbrahim KABADAYI
Org: Uşak Bilim ve Sanat Merkezi
Country: TR
E-mail: hikabadayi03_AT_hotmail.com

Yazar 3
Name: Mehmet AKSÜT
Org: Mega Eğitim
Country: TR
E-mail: mehmetaksut44_AT_hotmail.com
Diğer Yazar(lar)hikabadayi03_AT_hotmail.com
Anahtar KelimelerYerel Medya,Uşak,Web Sitesi
ÖzetUşak İli Yerel Medya Web Sitelerinin Karşılaştırılmalı Olarak Değerlendirilmesi Bu çalışmada yaygın medyaya zaman zaman haber kaynaklığı da yapan yerel medya haber siteleri Uşak ili örneğinde incelenmiş; Web?de Uşak İli ile ilgili yerel haberler yapan İnternet sitelerinden 10 tanesi karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Değerlendirme yapılırken Web siteleri İçerik, Görsellik, Yapı ve Navigasyon ve Görsel Tasarım başlıkları altında 25 adet kriter üzerinden incelenmiş ve bir sıralama yapılmış, ayrıca kriterlerden önemsenen yada az önemsenen özellikler üzerinde durulmuştur.
Başlıklar Yeni Medya
Dosya  58 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC