XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkPANEL: Tıp Alanında Yalancı Bilim ve İnternet
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Emin Taşkıran
Org: Ege Üniversitesi
Country: TR
E-mail: emin.taskiran_AT_ege.edu.tr

Yazar 2
Name: Hatice Şahin
Org: Ege Üniversitesi
Country: TR
E-mail: hatice.sahin_AT_ege.edu.tr

Yazar 3
Name: Elcil Kaya
Org: Ege Üniversitesi
Country: TR
E-mail: elcin.kaya_AT_ege.edu.tr

Yazar 4
Name: Önem Sülek
Org: Ege Üniversitesi
Country: TR
E-mail: onem.sulek_AT_ege.edu.tr
Diğer Yazar(lar)ata.onal_AT_ege.edu.tr
Anahtar KelimelerTıp, Yalancı Bilim, İnternet
ÖzetSon yıllarda internetin yaygınlaşması ve kullanıcılığının artması kaynağı tam olarak belirlenemeyen bilgilerin sanal alemde dolaşımını arttırmaktadır. Bu bilgiler çoğunlukla ?spekülatif? hatta giderek tamamen ?uydurma? şeklinde olabilmektedir. Bilim alanında da kafa karıştıran, bazı bilimsel unsurların yanına çok sayıda bilim dışı bilgiyi ekleyerek tam bir çorba yapan yayınlar mevcuttur. Tam olarak bilimsel bilgiyle çelişen bu yayınların kısa ve uzun sürede toplum üzerinde yıkıcı etkiler yaratması yüksek olasılıktır. Öte yandan internet bilimsel bilginin depolanması, yazılması ve yayılması için de en yetkin bir araçtır ve giderek basılı yayınlara göre etkinliğini artırmaktadır. Bilgiye ulaşmada sağladığı kolaylık ve hız eşsizdir. Ancak bilimsel açıdan donanımsız insanların ?bilimsel bilgi? ile ?sözde bilimi veya yalancı bilimi? ayırt etmeleri zor olabilir. Bu durum kişinin ve giderek toplumun yanlış yönlendirilmesine, gerçek bilim insanlarıyla arasında bir mesafe oluşmasına yol açabilecektir. Bu panelin amacı özellikle internet üzerinden yayılmaya çalışılan ?sözde bilim(yalancı bilim)? ile gerçek bilimsel bilginin karşılaştırmasını güncel olgularla yapmak ve aradaki farkları anlaşılır şekilde özetlemektir. Bunun yanı sıra bilimsel bilginin en büyük düşmanlarından ?bilimsel sahtekarlık? ve bilim üzerinde yarattığı tahribatta irdelenecektir.
Başlıklar İnternet ve Medikal Bilişim
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC