XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkEğitimde Gerçekliğe Yeni Bir Bakış: Harmanlanmış ve Genişletilmiş Gerçeklik
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Sevil Orhan
Org: Uşak Üniversitesi
Country: TR
E-mail: sevil.orhan_AT_usak.edu.tr

Yazar 2
Name: M. Kemal Karaman
Org: Uşak Üniversitesi
Country: TR
E-mail: kemalkaraman_AT_usak.edu.tr
Diğer Yazar(lar)sevilorhan78_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerSanallık, gerçeklik, sanal gerçeklik, harmanlanmış gerçeklik, genişletilmiş gerçeklik, eğitim ve öğrenme
ÖzetSanal gerçeklik (Virtual Reality - VR) uygulamaları işbirliği ve etkileşim araçları gibi sahip olduğu çeşitli teknolojiler sayesinde kullanıcılarına sanal öğrenme deneyimleri yaşamalarına olanak tanımaktadır. Bu uygulamalardan biri olan sanal dünyalar ?Second Life, Multiverse, Dreamworld, Microsoft Virtual Earth, Active World, There, Meet Me? gibi türleri ile günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi ile 3D sanal gerçeklik ortamlarının günümüzdeki sınırları giderek artmakta ve gerçek-sanal kavramlarının çizgileri bu sayede her geçen gün değişerek kesişmektedir. Bu anlamda sanal gerçeklik uygulamalarının temelinde gelişen ?Harmanlanmış Gerçeklik? (Blended Reality - BR) ve ?Genişletilmiş Gerçeklik? (Augmented Reality - AR) adında iki yeni gerçeklik türü ortaya çıkmıştır. Günümüzde sanal gerçeklik ortamlarında var olan işlevselliği, insan etkileşimi ve çevre gerçekliğini üst düzeye çıkarmak için bu iki gerçeklik türünün özellikle eğitsel bağlamda kullanılmasına yönelik araştırmalar üzerine odaklanılmıştır. Bu çalışmanın amacı; eğitim - öğretimde destek materyal olması ve uzaktan eğitim alanında bir alternatif olarak kullanılması için sanal gerçeklik, harmanlanmış gerçeklik ve genişletilmiş gerçeklik uygulamalarını incelemektir. Ayrıca farklı öğrenme stillerinin desteklenmesi, daha fazla bir kitleyle öğrenen merkezli ve etkileşimli öğrenme gerçekleştirilmesi için bu gerçeklik türlerinin özelliklerini açıklamaktır. Bu amaç çerçevesinde bu gerçeklik türlerinin uygulamaları ile ilgili literatür taraması yapılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda sanal, harmanlanmış ve genişletilmiş gerçeklik uygulamalarının öğrenen merkezli destek materyal olarak eğitim-öğretimde kullanılabileceği belirtilmiştir. Ayrıca uzaktan eğitimde daha fazla bir kitleye etkileşimli ulaşım imkânını artırdığı ve bireysel farklılıkların önem kazandığı alternatif bir uygulama olarak kullanılabileceği vurgulanmıştır.
Başlıklar Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality)
Dosya  647.5 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC